Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη ενός ωφέλιμου φορτίου οπτικών επικοινωνιών το οποίο θα τοποθετηθεί στον υπό κατασκευή δορυφόρο Hellas Sat 5, υπέγραψαν η Hellas Sat και η Thales Alenia Space- κοινοπραξία μεταξύ της Thales (67%)  και της Leonardo (33%). Η συνεργασία μεταξύ της Hellas Sat και της Thales Alenia Space στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας αιχμής με πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων από γεωστατική τροχιά.

Στόχος είναι αυτό το καινοτόμο ωφέλιμο φορτίο να συνδεθεί με τον οπτικό επίγειο σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Ελλάδα, τους οπτικούς επίγειους σταθμούς στη Γαλλία, τους οπτικούς επίγειους σταθμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο LEO HydRON της Thales Alenia Space. Μετά το πρόγραμμα  Vertigo H2020, η Thales Alenia Space προωθεί τεχνολογίες ανάπτυξης μετάδοσης πολύ υψηλού ρυθμού δεδομένων (έως 1 terabit/δευτερόλεπτο)  που έχουν τη δυνατότητα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις από το έδαφος προς τη γεωστατική τροχιά και τις διατμηματικές ατμοσφαιρικές αναταράξεις, με την υποστήριξη της France Relance (CO-OP), CNES (DYSCO) και ESA (HydRON).

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας έλαβε χώρα στην έδρα της Hellas Sat στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων, από το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), της CNES, της Thales Alenia Sρace France, της Ιταλίας και της Ελβετίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και διαφόρων Ελληνικών υπουργείων και τοπικών αρχών. Ο Χριστόδουλος Πρωτόπαπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat  δήλωσε: «Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε για άλλη μια φορά με την Thales Alenia Sρace στο χώρο της τεχνολογίας των οπτικών επικοινωνιών, εισάγοντας τις υπηρεσίες επικοινωνίας οπτικής συνδεσιμότητας στην ευρωπαϊκή και  διεθνή αγορά επιτυγχάνοντας έτσι αποτελεσματικά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σφραγίζοντας μια νέα εποχή»