Η M-STAT ανέπτυξε για την ασφαλιστική εταιρία Allianz Ελλάδος την ολοκληρωμένη mobile εφαρμογή Allianz On the Go, για iOS, εργαλείο δουλειάς ειδικά για τους συμβούλους της ασφαλιστικής εταιρίας, που τους παρέχει ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών και εύχρηστων υπηρεσιών.

Μέσω του Allianz On the Go, η Allianz αναβαθμίζει σημαντικά την εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς βοηθά τους ασφαλιστικούς της συμβούλους να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τις προσφορές ασφάλισης και την επικοινωνία με τους πελάτες τους, άμεσα, εύκολα και αποτελεσματικά.