Οι επιχειρηματικοί χρήστες αυτονομούνται ολοένα και περισσότερο όσον αφορά τις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Πώς θα μπορέσει η Διεύθυνση Πληροφορικής να διατηρήσει τον έλεγχο και τις ισορροπίες;

Οι φορητές συσκευές και εφαρμογές μπαίνουν στον χώρο των επιχειρήσεων με γρηγορότερο ρυθμό παρά ποτέ. Κι αυτό φέρνει τη Διεύθυνση Πληροφορικής αντιμέτωπη με την υποχρέωση να υποστηρίξει τον πιο σύνθετο συνδυασμό από συσκευές, πλατφόρμες και εφαρμογές που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την Gartner, μέχρι το 2014 θα έχουν πωληθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια tablet PCs. Η Deloitte υπολογίζει ότι το 25% αυτών θα έχουν αγοραστεί από επιχειρήσεις.

Κι ενώ στο παρελθόν οι αποφάσεις για εγκατάσταση λογισμικού και hardware λαμβάνονταν κατά κύριο λόγο από τον CIO, σήμερα οι τελικοί χρήστες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις σχετικές αποφάσεις. Η σημαντικότερη, ωστόσο, δυσκολία είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν τα συστήματα και τους πόρους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο των φορητών εφαρμογών και συσκευών. Οι πιθανές προσεγγίσεις ποικίλουν από συστήματα που αναπτύσσουν κάποιες εταιρείες εσωτερικά, μέχρι εργαλεία διαχείρισης συσκευών και τη δημιουργία επιχειρησιακών app stores.

Νέες ισορροπίες
Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται, η Διεύθυνση Πληροφορικής καλείται να συνεχίσει να επιβάλει τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες αλλά και να παραχωρήσει στους χρήστες κάποια ευελιξία και περιθώρια επιλογών. Οι επιχειρησιακοί χρήστες, οι οποίοι είναι παράλληλα συνηθισμένοι να επιλέγουν την εφαρμογή της αρεσκείας τους και να την έχουν άμεσα διαθέσιμη στο πλαίσιο της προσωπικής τους χρήσης, αποτελούν «δύσκολο πελάτη» για τον Διευθυντή Πληροφορικής.

Οπως συμβαίνει όμως με κάθε αλλαγή σε διαδικασίες και τεχνολογίες Πληροφορικής, θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται η σωστή ισορροπία μεταξύ του τι θέλουν οι χρήστες και τι μπορεί να τους παρέχει η εταιρεία. Η ασφάλεια, για παράδειγμα, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας -ειδικά όταν πρόκειται για νέες τεχνολογίες. Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει ακόμα να σκεφτεί θέματα σχετικά με την ασφάλεια των εφαρμογών και των δεδομένων, τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.

Ο χρήστης: ένας «ζόρικος πελάτης» του ΙΤ
Οι επιχειρησιακοί χρήστες ζητούν διαφορετικά είδη εφαρμογών σε σχέση με διαφορετικούς ρόλους. Η παρακολούθηση της χρήσης των εφαρμογών και η διαχείριση των σχετικών αδειών μέσω του reporting & access control είναι πρώτιστης σημασίας.

Εξίσου σημαντική είναι και η συστηματοποίηση των αγορών νέων συσκευών και εφαρμογών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές τιμές.
Μέχρι ενός σημείου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μιμηθούν τις πρακτικές που ακολουθούν οι καταναλωτές των ειδών τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, θα πρέπει να διατηρήσουν τα επιθυμητά επίπεδα ελέγχου.

Ο χρήστης επιθυμεί:
ελευθερία επιλογής συσκευής/πλατφόρμας
• ελευθερία χρήσης της συσκευής τόσο για προσωπική, όσο και για επαγγελματική χρήση
• ευκολία χρήσης εφάμιλλη των κοινών app stores και συμβατότητα με τη συσκευή επιλογής του χρήστη
• σύσταση/αγορά των εφαρμογών που κρίνουν ότι τους είναι χρησιμότερες/ διασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε αυτές.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανησυχεί:
• ασφάλεια συσκευών και εφαρμογών -Πώς διασφαλίζεται η ακεραιότητα; Τι θα συμβεί σε περίπτωση που μια συσκευή χαθεί, κλαπεί, παραβιαστεί ή αντικατασταθεί;
• διανομή και διαχείριση εφαρμογών -Πώς θα διανείμει τις εφαρμογές στους διαφορετικούς τύπους συσκευών; Πώς θα ελέγξει πολιτικές όπως οι υποχρεωτικές εγκαταστάσεις ή τα version updates;
• διαχείριση χρηστών και αδειών – Πώς θα ελέγξει το ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ποιες εφαρμογές; Πώς θα διαχειριστεί τις άδειες των εφαρμογών που έχουν αγοραστεί; Τι θα συμβεί εάν ένας χρήστης αλλάξει θέση ή αποχωρήσει από την επιχείρηση;
• reporting – Πώς θα παρακολουθήσει το τι συμβαίνει πραγματικά, προκειμένου να διασφαλίσει την εταιρική και τη νομική συμμόρφωση;


Επιλέγοντας μεταξύ του Mobile Device Management…
Οι δύο βασικές προσεγγίσεις που κυριαρχούν σήμερα όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των φορητών συσκευών και εφαρμογών είναι αυτές του mobile device management (MDM) και των enterprise app stores (EAS). Και οι δύο προσεγγίσεις θίγουν το θέμα της ασφάλειας και της διαχείρισης των εφαρμογών. Διαφέρουν, ωστόσο, σημαντικά ως προς τον τρόπο με τον οποίον προσεγγίζουν τις έννοιες αυτές, καθώς και ως προς τη μορφή των τελικών λύσεων.

Οι λύσεις MDM έχουν σαν επίκεντρό τους τις συσκευές. Εξετάζουν τι θα συμβεί στις εφαρμογές και στα δεδομένα που αυτές φέρουν σε περίπτωση ενός περιστατικού όπως η κλοπή ή η απώλεια μιας συσκευής. Αν και κάποιες σχετικές λύσεις διαθέτουν και ένα επίπεδο διαχείρισης εφαρμογών, οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται στη δημιουργία ενός inventory των εφαρμογών που τρέχουν στην συσκευή και στον ορισμό ενός μοντέλου βάσει του οποίου θα γίνεται η εγκατάσταση και η απεγκατάσταση αρχείων και δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή μοιάζει αρκετά με τα εργαλεία διαχείρισης των laptops και desktop PCs, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για τη διανομή και διαχείριση εφαρμογών.

…και του Enterprise App Store
Η λογική του Enterprise App Store (EAS), σε αντίθεση με εκείνη του MDM, εστιάζει στην ίδια την εφαρμογή και τους χρήστες της. To EAS μπορεί να θίξει και θέματα ασφάλειας όπως το πότε, και για ποιο λόγο, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί μια εφαρμογή. Κινείται επίσης πέρα από το σημείο αυτό και καλύπτει περιοχές όπως το app provisioning, vetting & distribution και η διαχείριση αδειών και χρηστών.

Επιπλέον, το EAS αρχίζει να αντιμετωπίζεται και σαν μέσο διανομής όχι μόνο εφαρμογών αλλά και περιεχομένου, στη λογική των mobile intranets. Η σύγκριση μεταξύ του EAS και του MDM δεν πρέπει οπωσδήποτε να καταλήγει στην προτίμηση του ενός έναντι του άλλου. Η κάθε προσέγγιση στοχεύει στην κάλυψη διαφορετικών επιχειρησιακών στόχων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να συνδυαστούν ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει όλα τα ζητήματα που εγείρουν οι συσκευές, οι εφαρμογές και οι χρήστες.

Φτάνοντας πιο πέρα από τις φορητές συσκευές και εφαρμογές, μια λύση EAS μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών για διανομή εταιρικού περιεχομένου και εφαρμογών σε όλες τις πιθανές συσκευές end-point, ανεξάρτητα από το είδος τους και να αυξήσει την παραγωγικότητα των χρηστών.

Υιοθετήστε μια ξεκάθαρη προσέγγιση
Η προσέγγιση διαχείρισης των mobile applications που θα επιλέξει η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να ισορροπεί μεταξύ των επιθυμιών των χρηστών και του επιπέδου ελέγχουν που υπαγορεύει η εταιρική πολιτική. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς, εσωτερικού app store μέσω του οποίου διατίθενται μόνο εγκεκριμένες εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να έχουν αναπτυχθεί είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Ολες τους, όμως, θα έχουν περάσει από μια διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η ασφάλειά τους.

Η διανομή των εφαρμογών αυτών ρυθμίζεται, στη συνέχεια, μέσω πρακτικών διαχείρισης χρηστών και αδειών. Μπορούν να εφαρμοστούν επίσης πολιτικές υποχρεωτικής εγκατάστασης και απεγκατάστασης εφαρμογών. Για την αποτελεσματικότερη διανομή των εφαρμογών σε ένα μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, η Διεύθυνση Πληροφορικής μπορεί να ομαδοποιήσει τους εργαζόμενους ανάλογα με τη θέση και τις αρμοδιότητές τους. Στη λογική αυτή, οι όποιες πολιτικές σχετικά με τις εφαρμογές εφαρμόζονται σε ομαδικό επίπεδο και όχι σε ατομική βάση.

Εφόσον η Διεύθυνση Πληροφορικής διατηρήσει τον έλεγχο των συσκευών, εφαρμογών και χρηστών στο εταιρικό δίκτυο, το επίπεδο ασφάλειας διατηρείται υψηλό. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση των εφαρμογών για όλα τα είδη των συσκευών που ενδέχεται να έχουν στα χέρια τους οι χρήστες.

Αν μια συσκευή κλαπεί ή χαθεί ή σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος αποχωρήσει από την εταιρεία, η Διεύθυνση Πληροφορικής μπορεί να κάνει απομακρυσμένα το de-provisioning των εταιρικών εφαρμογών από τη συσκευή του. Με αντίστοιχο τρόπο μπορούν να ανακατανέμονται και οι άδειες χρήσης.

Από τη μεριά του χρήστη, το εταιρικό app store θα πρέπει να είναι εξίσου φιλικό στη χρήση όσο και τα αντίστοιχα καταναλωτικά app stores. Κι αυτό περιλαμβάνει τόσο τον εντοπισμό των εφαρμογών, όσο και το downloading και το updating.


Enterprise Mobility: η επόμενη μέρα
Η εποχή που η επιχειρησιακή χρήση των φορητών συσκευών περιοριζόταν στο τσεκάρισμα του email αποτελεί πλέον παρελθόν. Σήμερα, σχεδόν τα πάντα είναι πιθανά και εφικτά μέσα από ένα ισχυρό tablet ή smartphone. Αυτό σαφώς και προκαλεί ανησυχία και πονοκέφαλο στον Διευθυντή Πληροφορικής. Φροντίζοντας να «καλύψει τα νώτα» του, θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα του μπροστά και να βρει τους κατάλληλους τρόπους για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών χρηστών στο νέο πλαίσιο του mobile enterprise.

Η διαχείριση των Mobile Apps σε 3 βήματα
1. Το ευρύτερο πλάνο

Αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα: ορίστε ξεκάθαρα το εύρος του αρχικού σας πιλοτικού έργου -τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα, τον αριθμό χρηστών, συσκευών και εφαρμογών.
Ορίστε, επίσης, τις σωστές προσδοκίες τόσο για τους χρήστες, όσο και για τη διοίκηση.

2. Προσδιορισμός χρηστών, συσκευών και εφαρμογών
Προσδιορίστε τους τύπους συσκευών και εφαρμογών που θα συμπεριλάβετε στο πιλοτικό σας έργο, όπως επίσης και τους χρήστες που θα εμπλακούν σε αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε και πραγματικούς χρήστες, και όχι μόνο testers.

3. Σενάρια χρήσης
Οταν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στις δοκιμές σας, βασίστε τις πάνω σε σενάρια χρήσης. Δεδομένου ότι δεν θα εμπλέκονται όλοι οι χρήστες σε όλα τα σενάρια, σχεδιάστε ένα συνδυασμό χρηστών τέτοιο που να καλύπτει όλα τα σενάρια.

Για παράδειγμα:
• έλεγχος και έκδοση εφαρμογών
• διανομή εφαρμογών ανάλογα με το προφίλ του χρήστη – browsing και downloading εφαρμογών
• updating εφαρμογών – επιβολή υποχρεωτικής εγκατάστασης εφαρμογών
• deprovisioning εφαρμογών σε περίπτωση απώλειας συσκευής ή αλλαγής στο προφίλ του χρήστη.