Οταν η Διεύθυνση Πληροφορικής κληθεί να επιλέξει μια λύση για τη διαχείριση των φορητών συσκευών στο εταιρικό δίκτυο, θα βρεθεί μπροστά σε μια μεγάλη πληθώρα λύσεων διαφορετικών ατασκευαστών. Τι πρέπει να προσέξει, λοιπόν, ώστε να αποφύγει τις λανθασμένες επιλογές, που κοστίζουν τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα;

Η διαχείριση ενός συνεχώς αυξανόμενου mobile εργατικού δυναμικού έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες – και πιο σημαντικές – προκλήσεις για τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Οι χρήστες θέλουν την ελευθερία της επιλογής όσον αφορά στο smartphone και το tablet που χρησιμοποιούν, ωστόσο η «επιπλέον» ελευθερία μπορεί να επιφέρει και κινδύνους στην ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα εγείρει και – προηγουμένως – ανεξερεύνητα ζητήματα σε σημαντικούς τομείς όπως η συμμόρφωση, η ευθύνη των δεδομένων και η υποστήριξη.

Με τη σωστή, όμως, λύση Mobile Device Management (MDM), οι Διευθυντές Πληροφορικής μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων μέσω ενός ενισχυμένου και ασφαλούς mobility. Ποια είναι, επομένως, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητήσει η Διεύθυνση Πληροφορικής όταν επιλέγει μια λύση MDM;

Τι πρέπει να αναζητήσουμε σε μία λύση MDM
Η ευκαιρία – και πρόκληση παράλληλα – είναι να κάνουμε τους εργαζόμενους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς μέσω του mobility και της εκτεταμένης χρήσης των προσωπικών συσκευών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι μια τάση που έχει πλέον γίνει δεδομένη: Οι Διευθυντές Πληροφορικής χρειάζονται τις λύσεις MDM για να διανείμουν την ασφάλεια, τις δυνατότητες διαχείρισης, την επεκτασιμότητα και τη σταθερότητα που απαιτείται για τα νέα αυτά δεδομένα.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, η πλειοψηφία των Διευθυντών Πληροφορικής δηλώνουν πως η ασφάλεια είναι η βασική αιτία που ο οργανισμός υιοθετεί ή σκέφτεται να υιοθετήσει μια λύση MDM. Οι επόμενες βασικότερες αιτίες είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα, ο έλεγχος απογραφής και η εξοικονόμηση δαπανών. Και επειδή η ασφάλεια αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας όταν αξιολογείται μια λύση, αφού πολλοί χρήστες δηλώνουν ανοιχτά ότι αποθηκεύουν εταιρικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών και επιχειρησιακές εφαρμογές στις φορητές συσκευές τους. Μερικοί ακόμη σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας.
  • Λειτουργικότητα – για παράδειγμα, πόσο καλά διαχειρίζεται η λύση τις βασικές mobile πλατφόρμες (iOS, Android και Blackberry).
  • Φήμη και αξιοπιστία του παρόχου.
  • Υποστήριξη από τον πάροχο – τεχνική, πωλήσεων και υποστήριξη λογαριασμού.
  • Δυνατότητα διαχείρισης.
  • Διαθεσιμότητα μιας πλήρους λύσης.
  • Ευελιξία της λύσης στη διαχείριση του IT και των αναγκών των χρηστών.

Παρόλο που ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις αλλάζει, εξακολουθεί να υπάρχει εστίαση στην παραδοσιακή προσέγγιση για τη διασφάλιση και την ασφάλιση των συστημάτων: σε επίπεδο συσκευών. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το γεγονός ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι εκτός κινδύνου όσον αφορά στο BYOD. Και, ταυτόχρονα, όταν οι φορητές συσκευές δεν επίκεινται στη σωστή διαχείριση και προστασία, αναδύονται σοβαροί επιχειρησιακοί κίνδυνοι.

Το άρτια υλοποιημένο MDM αποτελεί την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας στη Διεύθυνση Πληροφορικής να κλειδώσει και να ελέγξει τις συσκευές μέσα στην επιχείρηση. Και ενώ το MDM παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες για την εξασφάλιση του εταιρικού περιεχομένου, ξεχωρίζοντας τις εφαρμογές σε «καλές» και «κακές», εκκαθαρίζοντας χαμένες ή κλεμμένες συσκευές, συνεχίζει να αποτελεί ένα μόνο επίπεδο της ολοκληρωμένης στρατηγικής του BYOD. Για να εκμεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη του BYOD και του mobility των χρηστών, η Διεύθυνση Πληροφορικής χρειάζεται να γίνει περισσότερο ευέλικτη, ώστε να μπορεί να διανείμει οποιοδήποτε τύπο εφαρμογής – mobile, Web, Windows ή SaaS – ή οποιοδήποτε τύπο συσκευής, με πλήρη ασφάλεια και συμμόρφωση για την επιχείρηση και με μια εύκολη και παραγωγική εμπειρία για το χρήστη.

Ασφάλεια συσκευών μέσω MDM Για τους οργανισμούς που αναζητούν τον έλεγχο των συσκευών των εργαζομένων και του τρόπου που χρησιμοποιούνται, το MDM μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Οι παραδοσιακές λύσεις επιτρέπουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής να ενσωματώσει σημαντικές παραμέτρους ασφαλείας, όπως ενισχυμένοι κωδικοί ασφαλείας, κρυπτογράφηση συσκευών, backup δεδομένων και απομακρυσμένη διαγραφή δεδομένων. Για να «ξεκλειδώσει» τις πλήρεις δυνατότητες του mobility των χρηστών, όμως, η Διεύθυνση Πληροφορικής χρειάζεται έναν πιο ευέλικτο τρόπο για να διανείμει οποιαδήποτε μορφή εφαρμογής σε οποιονδήποτε χρήστη ή οποιαδήποτε συσκευή, με πλήρη ασφάλεια και συμμόρφωση στους κανόνες της επιχείρησης.

Η πολυπλοκότητα του mobility εκθέτει σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους την επιχείρηση και ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη βιομηχανία στην οποία ανήκει ένας οργανισμός, ποτέ δεν είναι ασφαλής. Με τις φορητές συσκευές, ένα μόνο «στραβοπάτημα» μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι «ανοιχτόμυαλες». Εφόσον κατανοήσουν ότι το mobile ήρθε για να μείνει, μπορούν να ξεκινήσουν να αναπτύσσουν μια στρατηγική για να εξασφαλίσουν ότι το αντιμετωπίζουν σωστά και με τρόπους που μπορούν να εξελιχθούν ευνοϊκά στο μέλλον.

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των συσκευών σήμερα, το mobile έχει γίνει σχεδόν μη διαχειρίσιμο και γι’ αυτό οι χρήστες και οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα αν θέλουν να επιτύχουν. Δεν πρέπει η Διεύθυνση Πληροφορικής να περιμένει από τους χρήστες ενημέρωση σχετικά με τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια. Οι κατάλληλες τεχνολογίες, όταν διαχειρίζονται σωστά, μπορεί να αποτελέσουν το κλειδί για την απόκτηση του ελέγχου στο σημερινό mobile περιβάλλον και για τη μετάβαση στο μέλλον.

Μία λύση MDM θα παρέχει την ορατότητα, τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί ότι τα smartphones και τα tablets βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο, ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα στους χρήστες να είναι παραγωγικοί «εν κινήσει». Ενας οργανισμός δεν μπορεί – και δεν πρέπει φυσικά – να αγνοήσει τους κινδύνους του mobility, αφού αναμφισβήτητα αποτελεί τον πιο εκτεθειμένο τομέα της επιχείρησης αυτήν τη στιγμή. Το σημαντικότερο που δεν πρέπει να ξεχνάει η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι ότι ουσιαστικά αυτή κινεί τα νήματα.

Ενσωματώνοντας τεχνολογίες και διαδικασίες που διαχειρίζονται κάθε επίπεδο του mobility – όχι μόνο τις συσκευές, αλλά και το επιχειρησιακό περιεχόμενο – επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα με ασφάλεια, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την προστασία της ευαίσθητης επιχειρησιακής πληροφοριίας και τη συμμόρφωση στους κανόνες. Εφόσον υιοθετήσουν την κατάλληλη λύση, οι Διευθυντές Πληροφορικής μπορούν εύκολα να αναπτύξουν και τις κατάλληλες πολιτικές βάσει των δικών τους επιχειρησιακών αναγκών. Στο τέλος, οι κίνδυνοι θα ελαχιστοποιηθούν, οι χρήστες θα είναι παραγωγικοί και ευχαριστημένοι και η Διεύθυνση Πληροφορικής θα ξέρει ότι έκανε τη δουλειά της σωστά.


Οι λύσεις MDM μετριάζουν τους κινδύνους του BYOD
Τα συστήματα MDM που διαχειρίζονται πολλαπλές πλατφόρμες κερδίζουν συνεχώς περισσότερο έδαφος μέσα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες του mobile εργατικού δυναμικού τους. Οι τεχνολογίες MDM μπορούν να δώσουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής κεντροποίηση των διαδικασιών, επεκτάσιμη ορατότητα και έλεγχο στην τάση του Bring-Your-Own-Device (BYOD). Οι περισσότεροι οργανισμοί, άλλωστε, γνωρίζουν ότι οι φορητές συσκευές αύξησαν την ανησυχία για την ασφάλεια του ΙΤ, αλλά παράλληλα είναι σημαντικές για να επιτευχθούν ορισμένοι επιχειρηματικοί στόχοι. Ωστόσο, πολλοί έχουν υιοθετήσει ελέγχους ασφαλείας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Δεδομένης, όμως, της καταιγιστικής αύξησης των φορητών συσκευών που εισέρχονται στην επιχείρηση σήμερα, η Διεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να βρει ένα τρόπο να διαχειριστεί τις εφαρμογές και την πρόσβαση στο δίκτυο με ασφάλεια. Ευτυχώς, η νέα γενιά multi-platform MDM είναι ήδη διαθέσιμη και έτοιμη να βοηθήσει τη Διεύθυνση να επιτύχει τους στόχους της και να ελαχιστοποιήσει του κινδύνους του BYOD. Ωστόσο, οι οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν και τα οφέλη και τους περιορισμούς των αναδυόμενων αυτών τεχνολογιών πριν κάνουν το επόμενο βήμα.

Συνήθως, το IT μπορεί να χρησιμοποιήσει το MDM για να ρυθμίσει εξ αποστάσεως τις συσκευές, ώστε να «αντικατοπτρίζουν» τις πολιτικές ασφαλείας της – όπως απαιτώντας PIN ή κωδικό πρόσβασης, χαρακτηριστικά αυτόματου κλειδώματος ή διαγραφής δεδομένων, κρυπτογράφηση δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται, δεδομένα αποθηκευμένα στο cloud και επιλεκτική απενεργοποίηση συσκευών και χαρακτηριστικών του λειτουργικού συστήματος, (π.χ. ενσωματωμένες στη συσκευή κάμερες). Οταν όλα αυτά ρυθμιστούν σωστά, θα παρέχεται σχεδόν απόλυτη ασφάλεια στις συσκευές αυτές, ενώ θα υπάρχει σχεδόν πλήρης συμμόρφωση στις επιχειρησιακές πολιτικές.

Φυσικά, οι υποστηριζόμενες πολιτικές ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, το μοντέλο και το λειτουργικό της σύστημα. Ωστόσο, τα συστήματα MDM σε γενικές γραμμές προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την πρόσβαση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επομένως, η διαχείριση της ασφάλειας στις φορητές συσκευές απαιτεί προσεκτική ανάλυση των συσκευών και των χαρακτηριστικών του λειτουργικού συστήματος ώστε να ενσωματώσει τις πολιτικές που μια λύση MDM, η οποία εξετάζεται προς υιοθέτηση, μπορεί να διανείμει την απαραίτητη ορατότητα και τον απαιτούμενο έλεγχο σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Οταν οι εργοστασιακές δυνατότητες δεν είναι επαρκείς, οι λύσεις MDM μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην υιοθέτηση, τη ρύθμιση και την επιβολή επιπλέον μέτρων ασφαλείας.

Οι προκλήσεις
Η υποδομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής ενός οργανισμού συχνά περιλαμβάνει μεγάλο όγκο εταιρικών δεδομένων: προϊόντα, στοιχεία εργαζομένων και δεδομένα των πελατών. Κανένας δεν πρόκειται, όμως, να θυσιάσει την ασφάλεια αυτών των δεδομένων στο βωμό του mobility. Για το λόγο αυτό, οι σημερινοί Διευθυντές Πληροφορικής αναγνωρίζουν ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην υιοθέτηση μιας «έξυπνης» στρατηγικής mobile είναι η διασφάλιση του δικτύου – και των επιχειρησιακών δεδομένων – από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, παρέχοντας εύκολη και συνεπή πρόσβαση στο εγκεκριμένο προσωπικό.

Σε αυτή τη νέα εποχή της mobile συνεργασίας, είναι σημαντικό για το δίκτυο να μπορεί να διακρίνει ποιοι χρήστες και συσκευές έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές και φυσικά από πού. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο, ειδικά αφού οι χρήστες κινούνται μεταξύ εταιρικών WLANs, κινητών δικτύων και Wi-Fi hotspots. Αναπόφευκτα, λοιπόν, οι φορητές συσκευές θα αποτελέσουν ιδιαίτερη απειλή και πρόκληση για τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Επομένως, η Διεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να διαχειριστεί το πολύπλοκο ζήτημα της διαχείρισης των συσκευών αυτών και καθώς αυτές εξαπλώνονται όλο και περισσότερο το ίδιο γίνεται και με τις κακόβουλες επιθέσεις. Δεν υπάρχει δυστυχώς καμία «ασφαλής» φορητή συσκευή: οι κακόβουλες επιθέσεις «διαπερνούν» τις συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα και μπορούν να απειλήσουν τα εταιρικά δίκτυα, καθώς οι συσκευές συνδέονται σε αυτά. Επιπλέον, οι συσκευές είναι εύκολο να χαθούν και εύκολο να κλαπούν και όταν αυτό συμβεί, οι οργανισμοί ρισκάρουν να παραβιαστούν τα εταιρικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτές.

Και ενώ τα εργαλεία MDM μπορούν να βοηθήσουν με αυτό το πρόβλημα – βελτιώνοντας την επιβολή πολιτικής πρόσβασης επιτρέποντας στους εργαζόμενους πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές και δεδομένα – η σωστή ασφάλεια του δικτύου είναι η πρώτη γραμμή αντεπίθεσης εναντίον αυτών των κινδύνων. Μια ακόμη πρόκληση είναι το bandwidth και η ευκολία μετακίνησης μεταξύ δικτύων. Η έλλειψη bandwidht θα αποτελέσει σημαντικό ζήτημα – σύμφωνα με την IBM. Στο άμεσο μέλλον οι χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν μέχρι και 3-5 φορητές συσκευές, κάτι που θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα «κυκλοφορίας» στα τοπικά δίκτυα μέχρι το 2015. Αυτή η πιθανή ζήτηση θα κατακλύσει τα τωρινά WLANs.

Επομένως, η απόδοση, η ασφάλεια και οι δυνατότητες διαχείρισης αυτών θα αποδειχθούν «ανίκανες» να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση που θα προκύψει από τον καταιγισμό των φορητών συσκευών. Επιπλέον, οι M2M επικοινωνίες, οι εφαρμογές “rich media” και η ανάγκη πρόσβασης σε δεδομένα και προγράμματα που είναι αποθηκευμένα σε εταιρικά clouds θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τα υπάρχοντα WLANs – προωθώντας την ανάγκη για μεγαλύτερες υποδομές, βελτιωμένη διαθεσιμότητα και πιο εξελιγμένη διαχείριση δικτύου.

Είναι πολύ αισιόδοξο να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει επαρκές bandwidth για την υποστήριξη κάθε χρήστη και κάθε δραστηριότητας εξίσου. Επομένως, η ανάγκη για επιπλέον bandwidth θα αυξηθεί. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα καταφέρουν να παρέχουν το περισσότερο bandwidth στις εφαρμογές που θεωρούνται πιο σημαντικές για τους επιχειρηματικούς στόχους. Πιο απλά, οι οργανισμοί πρέπει να αποφασίσουν, για παράδειγμα, αν οι real-time εφαρμογές συνεργασίας πρέπει να προηγούνται των υπηρεσιών e-mail. Αρα, το εταιρικό δίκτυο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα και εφαρμογές απρόσκοπτα, όταν μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. η υπόσχεση του mobility για βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Κατά τη διαδικασία, λοιπόν, επιλογής μιας λύσης MDM, είναι συνετό ο οργανισμός να επικεντρωθεί στις δυνατότητες και τη φήμη του παρόχου. Η χρήση smartphones και tablets από τους εργαζόμενους απλά θα αυξηθεί στο μέλλον και η επένδυση που θα γίνει τώρα θα αποτελέσει κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας – επομένως η λύση που θα επιλεχθεί θα πρέπει να παρέχει μακροχρόνια θεμέλια για την τωρινή και τη μελλοντική mobile στρατηγική του οργανισμού.


Το MDM ωριμάζει

O Eddy Κλωνάρης, IT Manager της Raxevsky S.A., μιλάει στο netweek για τα οφέλη μιας λύσης MDM και για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξει η Διεύθυνση Πληροφορικής κατά την επιλογή μιας τέτοιας λύσης.

netweek: Οταν μια Διεύθυνση Πληροφορικής κληθεί να επιλέξει μια λύση MDM θα βρεθεί μπροστά σε μια πληθώρα επιλογών διαφορετικών κατασκευαστών, καθώς, όπως αναφέρει και η Gartner, υπάρχουν πάνω από 100 vendors που δραστηριοποιούνται στην αγορά του Mobile Device Management (MDM). Κατά την άποψή σας, τι θα πρέπει να προσέξει ένας CIO κατά την επιλογή μιας λύσης MDM; Τι θα θέλατε να σας προσφέρει μια λύση MDM:

Eddy Κλωνάρης: Εδώ και περίπου τέσσερις μήνες βρίσκεται σε πιλοτική φάση μια επιχειρηματική εφαρμογή από την Entersoft, το Retail Sales Assistant, που υλοποιείται σε iPad και έχει σκοπό να ενισχύσει την εμπειρία πώλησης, βοηθώντας τόσο την πωλήτρια όσο και την υποψήφια πελάτισσα. Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης θα υπάρχουν 16 iPads (ένα iPad ανά κατάστημα), ενώ σκοπός μας είναι να εφαρμοστεί η λύση και στα 55 σημεία πώλησης του δικτύου. Οπως είναι αντιληπτό, σε μια τέτοια υλοποίηση δημιουργείται η ανάγκη ελέγχου και διαχείρισης των φορητών συσκευών. Κατά την άποψη μου, σημαντικά κριτήρια για την επιλογή μιας λύσης MDM είναι η ασφάλεια, η υποστήριξη όλων των γνωστών λειτουργικών συστημάτων (Android, Windows 8, iOS, κλπ.), η επεκτασιμότητα και τέλος η δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής είτε τοπικά, είτε στο cloud ως SaaS. Ολοκληρώνοντας, όλα τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να προσφέρονται από την εφαρμογή MDM σε μια ενιαία και εύχρηστη κονσόλα διαχείρισης που να επιτρέπει στο IT την άμεση ένταξη τόσο των εταιρικών φορητών συσκευών όσο και των συσκευών των χρηστών (BYOD) στο δίκτυο και στις πολιτικές ασφαλείας της εταιρείας.

netweek:Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η ασφάλεια για μια λύση MDM;

Eddy Κλωνάρης: Από την στιγμή που υπάρχουν εταιρικά δεδομένα σε συσκευές που μπορεί να χαθούν ή να κλαπούν, τίθεται το θέμα της ασφάλειας. Συνεπώς, πιστεύω πως η ασφάλεια σε μια λύση MDM είναι, αν όχι, το σημαντικότερο κριτήριο, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει κανείς να εξετάσει. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, ώστε η ασφάλεια να μην υπερτερεί της λειτουργικότητας.

netweek:Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Διεύθυνση Πληροφορικής από την εφαρμογή μιας λύσης MDM;

Eddy Κλωνάρης: Ανεξάρτητα από την υλοποίηση στη δική μας περίπτωση, που έχουμε να κάνουμε με ένα λειτουργικό και έναν προμηθευτή, η Διεύθυνση Πληροφορικής υιοθετώντας μια λύση mdm ελέγχει και προστατεύει τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις για όλες τις φορητές συσκευές στο εταιρικό δίκτυο, μειώνοντας το κόστος υποστήριξης, ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροής εταιρικών δεδομένων. Η λογική του MDM είναι να βελτιστοποιήσει την λειτουργία και ασφάλεια κάθε φορητής συσκευής που φιλοξενεί εταιρικά δεδομένα.

netweek: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά MDM σήμερα;

Eddy Κλωνάρης: Σήμερα οι προμηθευτές λύσεων MDM έχουν αναπτύξει ισχυρά εργαλεία που επιτρέπουν τη διαχείριση των φορητών συσκευών, είτε εταιρικών είτε χρηστών, που έχουν ανάγκη πρόσβασης στους πόρους μιας εταιρίας. Οι κυριότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά MDM κατά τη γνώμη μου είναι η ολοένα και μεγαλύτερη υιοθέτηση του cloud, δηλαδή εφαρμογές MDM που διατίθενται ως SaaS, η υιοθέτηση πολιτικών για τη χρήση συσκευών των εργαζόμενων, ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει τι συμβαίνει με την προσωπική του συσκευή, ποια δεδομένα ελέγχονται και παρακολουθούνται και, τέλος, η ενοποίηση της υποδομής cloud IT, της κοινωνικής δικτύωσης και της διαχείρισης κινητών συσκευών. Θεωρώ πως το mobile, το social και το cloud πρέπει να υποστηρίζονται σαν κάτι ενιαίο, με τελικό αποδέκτη την φορητή συσκευή και όχι ως ξεχωριστές προκλήσεις για το ΙΤ. Το ευχάριστο είναι πως οι πάροχοι λύσεων MDM κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση,προσπαθώντας να ενοποιήσουν τις παραπάνω τεχνολογίες.