Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας CDW καταδεικνύει ότι η υιοθέτηση smartphones και tablets στο χώρο εργασίας μειώνει τα κόστη και βελτιώνει την παραγωγικότητα.

Πιο συγκεκριμένα το 75% των IT decision makers που πήραν μέρος στην έρευνα πιστεύει ότι η χρήση tablets και smartphones έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας μέσα στην επιχείρηση. Το 25% μάλιστα αυτών αναφέρει ότι η βελτίωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι η χρήση των tablets και των smartphones έχει οδηγήσει σε μείωση των δαπανών στην επιχείρηση και το 64% των ερωτηθέντων, που εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, ανέφεραν ότι η υιοθέτησης του BYOD έχει οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις δαπανών.

Είναι δεδομένο ότι τα tablets και τα smartphones από τη στιγμή που μπήκαν στο χώρο εργασίας είναι εδώ για να μείνουν μαζί μας. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, κάτι τέτοιο δεν εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας, καθώς η υιοθέτηση από τις μεγάλες επιχειρήσεις φτάνει στο 62% αλλά και στις μικρές αυτό το ποσοστό φτάνει στο διόλου αμελητέο 47%.

Σε γενικές γραμμές ο πρωταγωνιστής ακόμη και σήμερα παραμένει το iOS της Apple με 61% των IT decision makers να το επιλέγουν. Το Android έρχεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό προτίμησης 24%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η λύση της RIM με το Playbook και το αντίστοιχο λειτουργικό. Η πιο συνήθης χρήση των tablets αφορά στο εμπορικό τμήμα της εταιρείας σε ποσοστό 48%, ενώ σε ποσοστό 36% αντικαθιστά το έντυπο υλικό. Σε ποσοστό 32% τα tablets βοηθούν στη συνεργασία των ομάδων εργασίας.

Η έρευνα δείχνει ότι οι προβλέψεις σχετικά με τις δαπάνες του IT είναι ότι θα παραμένουν σταθερές. Κατηγοριοποιώντας ανά βιομηχανία, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο IT σε ποσοστό 59% είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στις επενδύσεις για αγορά τεχνολογίας, ακολουθούμενοι από την αγορά της υγείας, όπου το ποσοστό των decision makers που πιστεύουν ότι θα έχουν αυξημένα budgets φτάνει στο 53%.