Στη δημιουργία του νέου Business Unit MOCTA (Market Oriented Creative Transformation Agency) προχώρησε η εταιρεία ATCOM, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το digital transformation των πελατών της.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας για τις επιχειρήσεις και την ανάγκη για μια καταλυτική συμβουλευτική παρουσία, το MOCTA στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψηφιακής μεταμόρφωσης από τη στρατηγική έως την υλοποίηση. Παράλληλα επιτρέπει στην ΑTCOM να συνδυάσει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες με ταυτόχρονη υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών λύσεων.