Οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καινοτομίας εξακολουθούν να βελτιώνονται με σταθερό ρυθμό, παρουσιάζοντας αύξηση 10% από το 2017 και 0,5% μεταξύ 2023 και 2024. Σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard (EIS) για το 2024, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ενισχύσει τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας, αλλά η αύξηση ποικίλλει σημαντικά από το ένα στο άλλο.

Μεταξύ του 2023 και του 2024, οι εθνικές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν σε 15 κράτη μέλη και μειώθηκαν για μια ομάδα 11 κρατών, με την Κροατία να παραμένει σταθερή. Σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη έκδοση του EIS, η Δανία παραμένει η πλέον καινοτόμος χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούμενη από τη Σουηδία, η οποία βρέθηκε επικεφαλής της κατάταξης μεταξύ 2017-2022.

Πού βρίσκεται η χώρα μας
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «μέτρια καινοτόμος» (Moderate Innovator), με επιδόσεις που φτάνουν στο 77,5% του μέσου όρου της ΕΕ για το 2024.
Η επίδοση είναι κάτω από το μέσο όρο των Moderate Innovators (84,8%). Την ίδια στιγμή, η επίδοση της χώρας μας αυξάνεται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (+10%).