Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Motorola, η επένδυση σε ασύρματη υποδομή έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη σε ενσύρματη στην πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της υιοθέτησης ασύρματης τεχνολογίας και 57% δήλωσαν ως κύριο λόγος επιλογής ασύρματης επικοινωνίας τη στρατηγική ανάγκη της φορητής διαχείρισης ενώ άλλοι συμπεριέλαβαν την ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης ενός υπάρχοντος ενσύρματου τοπικού δικτύου. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι 88% των επιχειρήσεων αναμένουν να έχουν αλλάξει τον εξοπλισμό δικτύωσης σε ασύρματο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.