Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που και στη χώρα μας βρίσκονται σε φάση πιλότου για το cloud computing. Ακόμα και από αυτό το σημείο υπάρχουν επιχειρήσεις που βλέπουν ήδη τα πλεονεκτήματα που μπορούν να έχουν από το cloud computing.

Είναι δεδομένο ότι πλέον βρισκόμαστε στη φάση της μετάβασης, όπου το μοντέλο φεύγει από το hype και περνάει στο πρακτικό κομμάτι. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις να αρχίσουν να βλέπουν έστω και σε πιλοτικό στάδιο τη μετάβαση κάποιων συστημάτων στο cloud.

Είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί να επικαλεστεί ένα τμήμα IT για τη μετάβαση στο cloud. Για παράδειγμα, μπορεί να αφορά στο τιμολογιακό μοντέλο που φέρνει το cloud, το οποίο αλλάζει δραστικά τον τρόπο αδειοδότησης αλλά και πληρωμής του software, των υπηρεσιών αλλά και της υποδομής ανά περίπτωση. Ενας άλλος λόγος αφορά στην ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται το deployment νέων συστημάτων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί προσθετικά στην καινοτομία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι εταιρείες με τους προμηθευτές τους αλλά και τους πελάτες τους.

Ενας ακόμη λόγος που πολλές εταιρείες εξετάζουν το cloud computing είναι η ενεργοποίηση του mobile προσωπικού. Το cloud αποτελεί ιδανικό μέσο για την απόδοση υπηρεσιών αλλά και εφαρμογών τόσο στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης όσο και στους πελάτες της.

Ομως είναι δεδομένο ότι μαζί με τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και μια σειρά από προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι του IT. Για παράδειγμα το bandwidth είναι ένα θέμα, το οποίο απασχολεί ολοένα και περισσότερο, αφού χωρίς την αδιάλειπτη παροχή σύνδεσης το cloud δεν μπορεί να υπάρξει. Εννοείται όμως ότι το βασικό ζήτημα που απασχολεί CIOs και IT managers είναι η ασφάλεια στο cloud. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κατανοήσει κάποιος πόσο καλό είναι το positioning του κάθε vendor πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να μιλήσει μαζί του για να αντιληφθεί αν ο vendor θεωρεί εξίσου κρίσιμης σημασίας το θέμα ασφάλεια.

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα, που θα συζητηθούν και στη διάρκεια του Cloud Computing Conference στις 24 Απριλίου. Stay tuned.