Η G4S Telematix, μέλος του Ομίλου G4S, προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας του MRMSuite, του πρώτου ελληνικού ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής και πληροφοριακής υποδομής, που καλύπτει όλο το φάσμα διαχείρισης στόλου οχημάτων.

Το MRMSuite είναι ένα “all-inclusive” καινοτόμο εργαλείο, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την OnLine Data και την Terra Mapping the Globe, και αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Το MRMSuite εμπεριέχει διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες με τη λογική του All-in-One (Εποπτεία οχημάτων και οδηγών σε πραγματικό χρόνο, βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων, ERP εταιρικού στόλου), υποστηρίζεται από τεχνολογίες αιχμής, ενώ συνεργάζεται με άλλα συστήματα όπως ERP, WMS, CRM, MIS κα.