Το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) στην Ελλάδα δέχεται ήδη αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για στελέχη επιχειρήσεων διετούς φοίτησης.

Τα στελέχη παρακολουθούν μαθήματα που προέρχονται από τις παρακάτω επιστημονικές περιοχές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών, Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα και Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική. Ειδικά για τα στελέχη του κλάδου ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρονται μαθήματα όπως: Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κινητές Εφαρμογές και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Διαχείριση Γνώσης/Μάθησης και Καινοτομικών Δικτύων, Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία κλπ. Σημειώνεται ότι η δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιουνίου. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://management.aueb.gr.