Με ζητούμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, η διασύνδεση των επιχειρήσεων με το my Digital Accounting and Tax Application -myData- αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με ζητούμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, η διασύνδεση των επιχειρήσεων με το my Digital Accounting and Tax Application -myData- αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να οικειοποιηθούν από την 1η Απριλίου 2021;

Υποχρεωτική γίνεται από την 1η Απριλίου η υποβολή παραστατικών τιμολόγησης στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Από μια άποψη, την καθαρά τεχνολογική, αυτό είναι κάτι που δεν προβληματίζει, καθώς διακεκριμένοι πάροχοι είναι ήδη έτοιμοι να υποστηρίξουν τη διαδικασία. Το σημείο που θα κάνει τη διαφορά, κατά την άποψη μας, είναι ο τρόπος διασύνδεσης, με το myData.

Κατά κανόνα, οι αλλαγές στη νομοθεσία δημιουργούν ανασφάλεια σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, όπως και ρίσκο για δαπάνες, οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν, καθώς, όπως έχει παρατηρηθεί συχνά στο παρελθόν, οι όποιες ρυθμίσεις τελικά δεν ισχύσουν στο τέλος. Παρά το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως και στο σύνολο των εξελίξεων που βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους, δεν τίθεται θέμα γραφειοκρατικής εμπλοκής, οι σχετικές μνήμες είναι ακόμα ζωντανές. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από το στιβαρό και ξεκάθαρο σύστημα που παρέχει η ΑΑΔΕ, o τρόπος επικοινωνίας με αυτό είναι εκ των πραγμάτων καθοριστικής σημασίας. Γιατί μπορεί ο λαβύρινθος του taxinet να είναι ανεκτός, καθώς -ευτυχώς- τον έχουν μάθει και μπορούν να πλοηγηθούν σε αυτόν οι λογιστές, η ηλεκτρονική διαβίβαση των τιμολογίων αποτελεί πολύ περισσότερο σημαντικό project, καθώς αφορά την άμεση ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, των οικονομικών υπηρεσιών του Κράτους, της εφορίας δηλαδή, για τις οικονομικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, αλλά και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 97%, περίπου, των επιχειρήσεων της χώρας, κάτι που σημαίνει ότι διαθέτουν έως 9 εργαζόμενους και αντίστοιχα περιορισμένους πόρους, το τελευταίο που θα χρειάζονταν αυτή τη στιγμή είναι να πρέπει να συνδιαλλαγούν με τις κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες μέσω ενός δύσχρηστου λογισμικού, που απώτερο σκοπό έχει να επιταχύνει την υποβολή και να μειώσει τον φόρτο εργασίας.

Τα παραπάνω φαίνεται ότι επιτυγχάνονται, όμως δεν είναι τα πάντα ίδια. Διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών απαιτούνται για τη λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης, από ό,τι για έναν ελεύθερο επαγγελματία. Διαφορετικά είναι τα επίπεδα επεκτασιμότητας και διασύνδεσης που απαιτούνται με άλλα λογισμικά που ενδεχομένως τρέχουν ως υπηρεσίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον μιας εταιρείας με 100+ εργαζόμενους και άλλα για ένα μικρό λογιστήριο. Αντίστοιχα, λογικό είναι να αναμένουμε ότι διαφορετικά είναι τα επίπεδα χρεώσεων, ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τον όγκο δηλαδή των παραστατικών που διαβιβάζονται, του πελατολογίου, αλλά και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ή και τις πωλήσεις.

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα Ηλεκτρονικά Βιβλία αποτελούν σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης, μέσα από τον επανακαθορισμό της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Οι τελευταίες εξυπηρετούνται από μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που αυτοματοποιεί τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και απαλλάξει από υποχρεώσεις, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).
Μαζί με τη μείωση κόστους διοίκησης των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών.
Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή φόρων που δικαιούνται.

Τα συστατικά της επιτυχίας
To myData δεν αποτελεί τρόπο για την κατάργηση των βιβλίων που τηρεί μια επιχείρηση και φυσικά, ούτε του λογιστηρίου της. Αντίθετα, οι λογιστές είναι αυτοί που θα κληθούν να προσαρμόσουν το myData για κάθε επιχείρηση εφαρμόζοντας τις αρχικές -τουλάχιστον- παραμετροποιήσεις. H επιτυχία του myData είναι στην ουσία η απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία, ανάμεσα σε άλλα, οδηγεί στην καταπολέμηση των πλαστών τιμολογίων και της φοροδιαφυγής. Όλα τα παραστατικα που εκδίδονται, είτε πρόκειται για αποδείξεις, είτε για τιμολόγια, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στο myData και αντιστοιχούνται με ένα QR code, το οποίο επιτρέπει στον παραλήπτη του παραστατικού -επαγγελματία ή τελικό καταναλωτή- να ελέγχει την αυθεντικότητά του. Συστατικό της επιτυχίας του myData είναι ότι… κάνει τη ζωή εύκολη για τις μικρές επιχειρήσεις.

myData και ERP
Tα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ αφορούν όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι υποχρεωτικά οφείλουν να προσαρμοστούν από την 1η Απριλίου 2021. Σύμφωνα με όσα ισχύουν τη στιγμή που γράφεται το κείμενο (αρχές Φεβρουαρίου 2021), όλα τα παραστατικά που θα εκδοθούν μέσα στο 2021 θα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ – συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρώτου τριμήνου που θεωρείται ως περίοδος προσαρμογής. Η ημερομηνία έναρξης της ψηφιακής διαβίβασης ήταν αρχικά η 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη διαδικασία myData.

Για τη διαβίβαση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων της στο myDATA η επιχείρηση-τελικός πελάτης πρέπει να διαθέτει ειδικό λογισμικό, το οποίο είναι πιστοποιημένο και συμβατό με την ΑΑΔΕ. Τα προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται για την έκδοση και υποβολή των παραστατικών πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το myData. Την υπηρεσία του Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μπορούν να την προσφέρουν μόνο εταιρείες και εφαρμογές που έχουν πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ ως «Αδειοδοτημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης».

H διαβίβαση των παραστατικών ψηφιακής τιμολόγησης γίνεται με ευθύνη του Παρόχου, σε πραγματικό χρόνο, αυτόματα, με την έκδοση των παραστατικών. Τα προς έκδοση ψηφιακά τιμολόγια υποβάλλονται σε βασικούς ελέγχους από την πλατφόρμα myDATA και σημαίνονται με τον «Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης» (ΜΑΡΚ), ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο, που εκδίδεται από αδειοδοτημένο λογισμικό. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου βελτιώνει την αξιοπιστία των συναλλαγών, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει σε ιστοσελίδα του παρόχου την αυθεντικότητα ενός τιμολογίου, μέσω του QR code που φέρουν τα ψηφιακά τιμολόγια.

Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια, για την επικοινωνία και αποστολή παραστατικών στο myData παρέχεται από την ΑΑΔΕ μια διεπαφή για την ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων. Μέσω της διεπαφής αυτής συνδέεται απευθείας το ERP της επιχείρησης με το myData. Με τον τρόπο αυτό αυτοματοποιούνται διαδικασίες όπως, η αποστολή των δεδομένων για τα παραστατικά που εκδίδονται, ο χαρακτηρισμός εσόδων για αυτά, η λήψη δεδομένων όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για αυτήν και έχουν διαβιβαστεί από τους αντίστοιχους εκδότες στην ΑΑΔΕ, όπως και η αποστολή δεδομένων χαρακτηρισμών εξόδων στην ΑΑΔΕ.

Είναι όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης ίδια;
Φυσικά και όχι. Κριτήρια επιλογής είναι η απλότητα χρήσης, η υποστήριξη που παρέχεται από τον Πάροχο της υπηρεσίας. Η ίδια η επιχείρηση, θα πρέπει, πέρα από την κατάλληλη επιλογή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες της, να επιλέξει ανάμεσα από τα πακέτα που προσφέρονται. Συνήθως, τα πακέτα διαφοροποιούνται σε τομείς όπως η απλή παροχή υπηρεσιών ή και η πώληση αγαθών, στον αριθμό χρηστών και πελατών που υποστηρίζονται, τον αριθμό των προϊόντων και των αποθηκών που είναι διασυνδεδεμένες.

Για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, η Α.Α.Δ.Ε. προσφέρει ειδική φόρμα καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του Διαδικτυακού της τόπου. Η φόρμα αυτή αφορά επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τα €50.000. Ειδικά, για το 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά κανόνα, στα πακέτα που προσφέρουν οι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης καλύπτεται και η ανωτέρω περίπτωση, δωρεάν, χωρίς κόστος, με στόχο την μελλοντική αναβάθμιση πακέτου, η οποία μπορεί να προέλθει μέσα από την ανάπτυξη της επιχείρησης ή λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.

Κίνητρα για τιμολόγηση μέσω παρόχου
Όσες επιχειρήσεις υιοθετήσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 έχουν οφέλη:
• μείωση στα 3 έτη από 5, για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη, του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου
• παρέχεται αυξημένη κατά 100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγματοποίησής της, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρόχου.