Ο καταλύτης για την ραγδαία εξέλιξη και την ουσιαστική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η απόφαση της φορολογικής διοίκησης να προχωρήσει με την υλοποίηση του myDATA. Tου Δικαίου Δαβάκη, Διευθυντή Πληροφορικής του Ομίλου Νικ. Ι. Θεοχαράκης

Tου Δικαίου Δαβάκη, Διευθυντή Πληροφορικής του Ομίλου Νικ. Ι. Θεοχαράκης

H ιδέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είχε ξεκινήσει στην ελληνική αγορά περισσότερο από μια δεκαετία, όμως σίγουρα ο καταλύτης για την ραγδαία εξέλιξη και την ουσιαστική εφαρμογή της είναι η απόφαση της φορολογικής διοίκησης να προχωρήσει με την υλοποίηση του myDATA. Αυτό, σε συνδυασμό με την δυνατότητα έκδοσης στοιχείων μέσω εξουσιοδοτημένων παρόχων, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους καλύπτοντας παράλληλα τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Στις εταιρείες του ομίλου μας, η επιλογή μας ήταν να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να εγκαταστήσουμε ένα πλήρες σύστημα που περιλαμβάνει:
• Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω παρόχου και διαβίβαση στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο
• Αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των παραστατικών
• Αυτόματη αποστολή παραστατικών στους λήπτες μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος πιστοποιημένου παρόχου

Τέτοιες λύσεις υπάρχουν πλέον στην Ελληνική αγορά και τα οφέλη τους είναι ορατά και μετρήσιμα.Σημαντικό όφελος είναι η μείωση των εκτυπώσεων και το κόστος τους με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε οργανισμού. Επίσης, η πλήρης κατάργηση των φορολογικών μηχανισμών ΦΗΜ και παύση της ανάγκης ύπαρξης προ τυπωμένων εντύπων παραστατικών. Τέλος υπάρχει αισθητή μείωση των λαθών στις αποστολές, με ταυτόχρονη, άμεση ενημέρωση του λήπτη, σε επαγγελματικό και ασφαλές περιβάλλον πιστοποιημένων παρόχων, που διασφαλίζει και τους δυο αντισυμβαλλομένους. Φυσικά, το έργο από πλευράς ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση είναι πολύ φιλόδοξο, με αρκετές αστοχίες και ιδιαίτερα δύσκολο σε περιβάλλον πανδημίας.

Οι δύο κύριες ομάδες, στις οποίες απευθύνεται (Πληροφορική και Λογιστήριο) είναι ίσως και αυτοί που έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο φορτίο λειτουργίας των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον των lockdown, των ΑΠΔ και της εξ ’αποστάσεως εργασίας συνεπώς και οι αντιδράσεις είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένες. Η ιδέα ωστόσο είναι στην σωστή κατεύθυνση και τα οφέλη από την πάταξη της φοροδιαφυγής και την τυποποίηση της αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων με την φορολογική διοίκηση θα έχει μακροπρόθεσμα θετικό πρόσημο για τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους. Δεν παύει να είναι «work in progress» και θα παραμείνει έτσι για αρκετό χρόνο ακόμα, ωστόσο με το ελαστικό πνεύμα που φαίνεται να δείχνει η ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του και με τη στενότερη συνεργασία μέσω στελεχωμένου task force για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις – που πρέπει να βελτιώσει η ΑΑΔΕ- μπορεί να είναι δυνατή η καθολική διαβίβαση από το σύνολο των επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις για να αποκομίσουν όφελος, θα πρέπει να το δουν, πέρα από την φορολογική υποχρέωση, σαν ευκαιρία για να μετασχηματιστούν ψηφιακά σε ένα πολύ παραδοσιακό τομέα της επιχείρησης, αυτόν του Λογιστηρίου, και να αλλάξουν διαδικασίες, να τυποποιήσουν την έκδοση στοιχείων και να επιταχύνουν παραδοσιακές εργασίες απελευθερώνοντας, παράλληλα, ανθρώπινους πόρους για πιο ουσιαστικές εργασίες για την επιχείρηση.