Η Mytilineos, σε συνεργασία με την ομάδα των Digital Advisory Services της Microsoft, επανασχεδίασε πλήρως τη διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης εισερχόμενων τιμολογίων, χρησιμοποιώντας το Azure και τα Power Apps. Στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού, η Mytilineos επιθυμούσε να αλλάξει τη διαδικασία διαχείρισης εισερχόμενων τιμολογίων, με σκοπό να αποφορτίσει τους εργαζομένους της από επαναλαμβανόμενες και χειρωνακτικές εργασίες. Στο παρελθόν, οι εργαζόμενοι στο λογιστήριο της εταιρείας δαπανούσαν σημαντικό χρόνο καθημερινά για να ελέγξουν και να καταγράψουν χειροκίνητα, πάνω από 200 εισερχόμενα τιμολόγια σε διάφορα συστήματα.

«Στόχος του έργου ήταν να καθιερωθεί μια ολοκληρωμένη λύση για την παραλαβή, την ψηφιοποίηση, τη διαχείριση, την έγκριση και την αρχειοθέτηση των εισερχόμενων τιμολογίων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο», λέει ο Μηνάς Χανιώτης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Mytilineos.

Με την καθοδήγηση της ομάδας της Microsoft, η εταιρεία χρησιμοποίησε τις εφαρμογές Power Apps και Power Automate Desktop για να αναπτύξει μια πιλοτική λύση παραλαβής και διαχείρισης εισερχόμενων τιμολογίων.

Οι εργαζόμενοι εξοικονόμησαν πολύ χρόνο με την αυτοματοποιημένη λύση. «Το τελικό στάδιο ενός τιμολογίου στο SAP διεκπεραιώνεται αυτόματα από τη λύση RPA μέσω μιας εφαρμογής», εξηγεί ο κ. Χανιώτης. «Μόλις αναρτηθεί ένα τιμολόγιο, το RPA αλλάζει την κατάστασή του και δημιουργεί τον σχετικό αριθμό λογιστικού εγγράφου. Τα λάθη στις διαδικασίες έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί».

Τα επόμενα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού
Τα αποτελέσματα της νέας λύσης συνέβαλαν καταλυτικά στην προώθηση της ψηφιακής κουλτούρας στη Mytilineos, όχι μόνο στο λογιστήριο αλλά και στον ευρύτερο οργανισμό. «Είδαμε έναν απροσδόκητα μεγάλο αριθμό εργαζόμενών μας να καλωσορίζει την ψηφιακή μετάβαση σε κάθε επίπεδο», τονίζει ο κ. Χανιώτης.

Να σημειωθεί πως η Mytilineos προωθεί μια σειρά από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της. Σε αυτά περιλαμβάνεται και μια λύση τεχνολογίας Computer Vision που βασίζεται στο Azure και συμβάλλει στην αυτοματοποίηση της καταμέτρησης των προϊόντων κατά τη φόρτωση στο λιμάνι του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος». O τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από την άλλη, εξετάζει τις δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την καθημερινή εργασία των εργαζομένων πιο έξυπνη.