Η Neuropublic υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την.συντηρήση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε) για τη διαχείριση των αιτήσεων του έτους 2013, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και καλής λειτουργίας του Internet Data Center (I.D.C.) τoυ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και την παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S. (Disaster Recovery Site) & B.C.P. (Business Continuity Plan) για ένα ημερολογιακό έτος.

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 1,3 εκατ. ευρώ περίπου.