Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Jo Seong-jin, ο Επικεφαλής της εταιρείας Home Appliance & Air Solution (H&Α) και ένας από τους τρεις Εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της LG, προήχθη στη θέση του Chief Executive Officer, με άμεση ισχύ.

Ο κ. Jo θα είναι υπεύθυνος για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της LG Electronics, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών H&A, Mobile Communications, Home Entertainment και Vehicle Components ενώ θα επιβλέπει περισσότερα από 120 τμήματα σε όλο τον κόσμο.Το Διοικητικό Συμβούλιο της LG προήγαγε επίσης τον κ. Song Dae-hyun, 58 ετών, ο οποίος έως τώρα ήταν υπεύθυνος για την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS- Commonwealth of Independent States) καθώς και πρόεδρος της LG Russia, στη θέση του προέδρου και CEO της Home Appliance & Air Solutions Company, αντικαθιστώντας τον κ. Jo.