Η Best Practice Consulting ανέλαβε από την Valuecom, εδραιωμένη Integrated Communication Agency στην ελληνική αγορά, την υλοποίηση Publicity Monitoring Platform, βασισμένης στον Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διαβαθμισμένης πρόσβασης για όλα τα αρχεία και στάδια εργασίας της Valuecom όπως Media Clippings, Event Photos, Celebrity Photos κτλ. Μέσω του συστήματος θα πραγματοποιείται, επίσης, ο χειρισμός και η παρακολούθηση των Media Plans των πελατών της Valuecom, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει την βάση του reporting προς τους πελάτες της με την διασύνδεση του SharePoint με τα Reporting Services του
Microsoft SQL Server 2008.