Η Entersoft, στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης νέων προϊόντων ύψους 5 εκ. ευρώ, που είχε ανακοινώσει πριν από περίπου τρία χρόνια, παρουσίασε χθες το Entersoft Warehouse Management System (WMS).

Το Entersoft WMS, απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να οργανώσουν και να παρακολουθήσουν τις αποθήκες και τα logistics τους. Βασικοί κλάδοι στους οποίους απευθύνεται είναι αυτοί του Χονδρεμπορίου και Διανομών, Βιομηχανίας και Μεταποίησης, καθώς και Λιανικού Εμπορίου. Στη δεύτερη φάση ανάπτυξής του το προϊόν θα απευθυνθεί και σε εταιρείες των κλάδων Μεταφορών και Logistics, που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον. Σημαντικό επίσης στοιχείο του νέου WMS είναι η ενιαία λειτουργία του προϊόντος με τα ERP συστήματα της Entersoft, αλλά και με ERP άλλων κατασκευαστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.