Ένα καινοτόμο επενδυτικό και επιχειρησιακό μοντέλο προτείνει η StartTech Ventures αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία τόσο της Virtual Trip που είναι το πρώτο ελληνικό φοιτητικό startup όσο και του Materializing Innovation Group που στη συνέχεια δημιουργήθηκε.

Η StartTech Ventures αναπτύχθηκε ως ο επενδυτικός και “εκκολαπτικός” βραχίονας του Materializing Innovation Group τον Ιούνιο 2011. Η Virtual Trip αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη περισσότερων από 10 high tech εταιρειών που σήμερα αποτελούν το group, επενδύοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργώντας έτσι ένα απόλυτα ισορροπημένο επόμενης γενιάς “Επιχειρηματικό Οικοσύστημα”.

Το μοντέλο του “επιχειρηματικού οικοσυστήματος”, το οποίο περιγράφηκε διεθνώς πρώτη φορά τον Νοέμβριο 2009 από τον CEO της StartTech Ventures, Δημήτρη Τσίγκο, προσφέρει στα συμμετέχοντα startups την επιχειρησιακή αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας με ταυτόχρονη διασφάλιση της ευελιξίας και του ισχυρού επιχειρηματικού κινήτρου.

Στόχος της StartTech Ventures είναι η στήριξη και παροχή των απαραίτητων πόρων σε νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο απαιτητικό περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς. Η StartTech Ventures προσφέρει ένα ισορροπημένο πλαίσιο υπηρεσιών πρόσβασης σε αγορές περισσοτέρων των 60 χωρών, σε κεφάλαιο υψηλού ρίσκου τόσο από θεσμικούς όσο και ιδιώτες επενδυτές μαζί με ένα πλέγμα υπηρεσιών διοίκησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.