Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, συμμετείχε στη δεύτερη ημέρα του «Olympia Forum»-1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία.

Στα κυριότερα σημεία της τοποθέτησής του, στη συνεδρία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογία», ανέφερε, μεταξύ άλλων: «…Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στην καρδιά του μοντέλου ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Πολιτεία. Είναι κρίσιμο το πως οι νέες τεχνολογίες θα γίνουν εργαλείο για την άρση των μεγάλων κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και όχι μήτρα νέων μεγάλων κρίσεων…

Ολοκληρώνουμε το έργο Rural Broadband για δίκτυα Internet στις «λευκές περιοχές», υλοποιούμε τη δράση Super Fast Broadband, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω της οποίας επιδοτούμε την απόκτηση γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων Internet και ετοιμάζουμε το Ultra Fast Broadband, προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στα ευρυζωνικά δίκτυα στην Ευρώπη… Μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, αξιοποιούμε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και οικοδομούμε το Visit Greece, μια ενιαία τουριστική πύλη, η οποία θα παρέχει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, συγκεντρώνοντας το σύνολο της πληροφορίας που αναζητά σε ένα σημείο…».

Ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ αναφέρθηκε, επίσης, στο έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (που βρίσκεται στη φάση του προσυμβατικού ελέγχου), το έργο για το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ και το διαγωνισμό για το ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, ένα έργο που θα δημιουργήσει 6.500 επίγειους σταθμούς που θα εξυπηρετούν καλλιέργειες σε 15 εκατ. στρέμματα, συλλέγοντας δεδομένα για το έδαφος, τον αέρα και το νερό, επιτυγχάνοντας μείωση κόστους ως 45% για τους αγρότες. «Οι τεχνολογίες γίνονται τεχνολογίες κρίσιμες, όταν γίνονται τεχνολογίες των ανθρώπων. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας, γι’ αυτό αναπτύσσουμε δύο προγράμματα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών» κατέληξε ο Ν. Παππάς.