Την τρίτη έκθεση της Data Beyond Borders 3.0 κυκλοφόρησε η Salesforce, αναλύοντας το άνοιγμα των οικονομιών της G20 στις διασυνοριακές ροές δεδομένων, καθώς και συστάσεις πολιτικής για την περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, αφού καταδυκνείει πως όταν τα δεδομένα διακινούνται διασυνοριακά, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, βελτιώνονται οι ευκαιρίες για τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις μιας χώρας-συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων- και επηρεάζεται θετικά η συνολική οικονομία. Η ανάλυση δείχνει ότι οι οικονομίες της G20 έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ροής δεδομένων, ωστόσο αποκαλύπτει και το οικονομικό χάσμα μεταξύ των χωρών που υιοθετούν πολιτικές ανοικτής διαβίβασης δεδομένων και εκείνων που δεν το κάνουν.

Έτσι στις πρώτες το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 45 φορές κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Μόνο η σχέση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης αξίζει περίπου 7,1 τρισεκατομμύρια δολάρια και η ψηφιακή ενεργοποίηση αναμένεται να τροφοδοτήσει το 70% της νέας οικονομικής ανάπτυξης κατά την επόμενη δεκαετία.

Η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων αναμένεται να τριπλασιαστεί σε 780 exabyte τον μήνα έως το 2026, γεγονός που υποδηλώνει την αύξηση του όγκου των δεδομένων που διαβιβάζονται διεθνώς. Υπάρχει σαφές χάσμα μεταξύ ώριμων και αναδυόμενων ψηφιακών οικονομιών, με ορισμένες οικονομίες να σημειώνουν σταθερά βαθμολογία κάτω από τον μέσο όρο των G20, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την προώθηση ανοικτών ψηφιακών οικονομιών.

Οι ψηφιακές οικονομίες με ευνοϊκές πολιτικές και ρυθμίσεις για τα δεδομένα είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές, με θετική συσχέτιση μεταξύ του ανοίγματος των ροών δεδομένων και των οικονομικών δεικτών. Ο Δείκτης Διασυνοριακών Ροών Δεδομένων (CBDFI) αξιολογεί τις ρυθμιστικές διαστάσεις που επηρεάζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και παρέχει κατατάξεις για τις οικονομίες της G20, αναδεικνύοντας τους ηγέτες, τις συνεπείς επιδόσεις, τις δυνατότητες βελτίωσης και την ανάγκη για πρόοδο.

Ορισμένες οικονομίες έχουν παρουσιάσει βελτιώσεις στις βαθμολογίες τους στο CBDFI λόγω μεταρρυθμίσεων και κανονισμών που υποστηρίζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων. Η ανάλυση συσχέτισης υποδεικνύει θετική σχέση μεταξύ των βαθμολογιών CBDFI και βασικών οικονομικών δεικτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απρόσκοπτες ροές δεδομένων συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες σε μια ψηφιοποιημένη παγκόσμια οικονομία.