Πιο συγκεκριμένα η Πιτένης ΑΕ, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα με εργοστάσιο στην Κοζάνη υιοθετεί το Entersoft WMS/MES για την κάλυψη της παραγωγής και της διακίνησης με χρήση RF και Production station.

Η Γκοργκόλης ΑΕ, εισαγωγική αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών και scooter, ανταλλακτικών και λιπαντικών στην Ελλάδα, με έδρα τα Τρίκαλα και αντιπροσώπους σε Κύπρο, Ουγγαρία, Πολωνία και όλες τις Βαλκανικές χώρες, επέλεξε την ενοποιημένη λύση Entersoft ERP και WMS, με γνώμονα την προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία, την οργάνωση και την μεθοδολογία υλοποίησης υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, η Ιωσήφ ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας βιομηχανικών ειδών και εργαλείων με έδρα στη Λαμία και διάθεση σε όλη την Ελλάδα μέσω δικτύου διανομής, αναβαθμίζει την υπάρχουσα συνεργασία με την Entersoft, υλοποιώντας το πλήρες σύστημα Entersoft WMS για την οργάνωση των παραλαβών, διακινήσεων, συλλογής, απόθεσης στις μεγάλες της αποθήκες, σε ένα ενοποιημένο, τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον εργασίας.