Η SAP ανακοίνωσε στο πλαίσιο του Gartner Data & Analytics Summit στο Λονδίνο, τη διαθεσιμότητα της λύσης SAP Predictive Analytics , η οποία υποστηρίζει στη δημιουργία και διαχείριση machine learning διαδικασιών και προγνωστικών μοντέλων για εφαρμογές οι οποίες συντονίζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής αλυσίδας, των χρηματοοικονομικών και λογιστικών εργασιών, της διαχείρισης ανθρωπίνου κεφαλαίου και της διαχείρισης πελατών.

Η εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Accenture, συνδράμει στη διαμόρφωση «έξυπνων επιχειρήσεων», ενσωματώνοντας προγνωστικές δυνατότητες και machine learning διαδικασίες , οι οποίες προσφέρουν στους χρήστες εξελιγμένες και εις βάθος πληροφορίες για την αγορά μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Η εφαρμογή SAP Predictive Analytics, χρησιμοποιεί διαδικασίες machine learning, παρέχοντας στους χρήστες της προγνωστικά σχετικά με το μέλλον των επιχειρήσεων τους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί ανεξάρτητα τον κύκλο ζωής των προγνωστικών μοντέλων και machine learning διαδικασιών, που προσαρμόζονται αυτόματα σε μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες.

Παράλληλα, με έναν ευέλικτο τρόπο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσθέτουν, να διαμορφώνουν και να επεκτείνουν τα προγνωστικά τους μοντέλα και τις διαδικασίες machine learning, εντός της εφαρμογής, ώστε να επιλύσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Με ένα απλό κλικ, οι χρήστες μπορούν με εύκολο τρόπο να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες επανεκπαίδευσης , αξιολόγησης, καθώς και το αναπτυξιακό τους μοντέλο. Η έκδοση της εφαρμογής SAP Predictive Analytics αποτελεί μέρος των ευρύτερων παροχών του SAP Leonardo.