Από το Μάιο 2018 η Barphone προσφέρει στην ελληνική αγορά την υπηρεσία Barphone Cloud, μια ολοκληρωμένη λύση UC&CC με πλήρη λειτουργικότητα εφάμιλλη των on-premises λύσεων.

Η λύση είναι βασισμένη σε πλατφόρμα Avaya, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αξιοπιστία και επεκτασιμότητα, καθώς καλύπτει ένα μεγάλο εύρος της «μεσαίας αγοράς» (έως 3.000 χρήστες και 400 agents), και διατίθεται στην ελληνική αγορά με το μοντέλο “as a service”, με ημερήσια ευελιξία αυξομείωσης χρηστών. Η πολυετής εμπειρία και η ισχυρή τεχνογνωσία της Barphone σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της Avaya, επιστεγάζεται από τη στρατηγική συνεργασία με το Data Center Lamda Hellix (ένα από τα μεγαλύτερα στην ΝΑ Ευρώπη) όπου «φιλοξενείται» η λύση Barphone Cloud. Σημειώνεται, τέλος, ότι η Barphone- Avaya Diamond Partner- απέκτησε την πιστοποίηση Avaya Cloud Specialist, μια διάκριση που την πιστοποιεί στη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη των Powered by Avaya Cloud Solutions.