Για εκπαιδευτικά προγράμματα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία που επεκτείνει τη στρατηγική της Moody’s στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του Κέντρου Αειφορίας διεθνώς στον οικονομικό και επενδυτικό κλάδο. Η Moody’s θα υποστηρίξει και θα συμμετάσχει με ειδική ομιλία στα επόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Αειφορίας Certified Sustainability Practitioner Program στο Τορόντο τον Οκτώβριο 2019 και στη Ν.Υόρκη το 2020.

Πρόσφατη έρευνα της Moody’s έδειξε ότι οι μέτοχοι και οι επενδυτές λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τους περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης των ανώτατων στελεχών των εταιρειών στα θέματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική, το Κέντρο Αειφορίας δημιούργησε τη μεθοδολογία Return on Sustainability που αναγνωρίζει σημαντική συσχέτιση μεταξύ επιδόσεων στην Εταιρική Υπευθυνότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Το Κέντρο Αειφορίας πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία με την παγκόσμια Πρωτοβουλία των Ην. Εθνών Principles for Responsible Investment (PRI) για την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοοικονομικού κλάδου στο να υιοθετήσουν την προσέγγιση των υπεύθυνων επενδύσεων (ESG).