Με νέα απόφασή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει νέα ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το GDPR, αντικαθιστώντας παράλληλα την πρόεδρό της και ορίζονται νέα μέλη.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ ως νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019, ενώ ο νέος πρόεδρος ορίζεται, από τακτικό μέλος, ο Παναγιώτης Φιλόπουλος (Εφέτης Αθηνών) που αντικαθιστά την παραιτηθείσα Ευαγγελία Μήτρου, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα Καρύδα, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στα νέα τακτικά μέλη προστίθενται οι Βασίλειος Κουτσολιάκος (Αστυνόμος Α’) και Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου (Καθ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών). Τέλος, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται ως αναπληρώτρια γραμματέας στην ως άνω επιτροπή.

Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου θα φιλοξενηθεί στο NetFAX αναλυτικό ρεπορτάζ για την εφαρμογή του GDPR στη χώρα μας, στο οποίο θα συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους Έλληνες DPOs, στελέχη διεθνών οργανισμών και των παραρτημάτων τους στη χώρα μας που η γνώμη τους έχει βαρύνουσα σημασία όσον αφορά το GDPR, CIOs, αλλά και άνθρωποι «κλειδιά» όσον αφορά την προσαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού στην ελληνική πραγματικότητα. Το NetFAX θα καλύψει, επίσης, τα δρώμενα της ημερίδας της ΑΠΔΠΧ.