Η Cisco εκτιμά ότι έως το 2020 πενήντα δισεκατομμύρια συσκευές και αντικείμενα θα έχουν συνδεθεί με το Internet και συνεχώς αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερες λύσεις ΙοΤ προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το κύμα ψηφιοποίησης.

Εντούτοις, η ψηφιοποίηση είναι περίπλοκη. Το νέο σύστημα Cisco IoT έρχεται να δώσει λύση στην περιπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ψηφιοποίηση, προσφέροντας μια υποδομή σχεδιασμένη να διαχειρίζεται μεγάλης κλίμακας συστήματα που περιλαμβάνουν διάφορα endpoints και πλατφόρμες, καθώς και τον καταιγισμό δεδομένων που αυτά δημιουργούν. Το νέο σύστημα Cisco IoT αποτελείται από έξι βασικά στοιχεία τεχνολογίας ή «πυλώνες», τα οποία, συνδυαζόμενα για να δημιουργήσουν μια αρχιτεκτονική, συμβάλλουν  στη μείωση της περιπλοκότητας της ψηφιοποίησης. Οι έξι πυλώνες του νέου συστήματος Cisco IoT είναι: Συνδεσιμότητα δικτύου, Fog Computing, Ασφάλεια, Ανάλυση δεδομένων, Διαχείριση και αυτοματισμός και Πλατφόρμα διευκόλυνσης της ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών.