Η Mastercard, στο πλαίσιο του συνεδρίου Money2020, παρουσίασε μια νέα σειρά λύσεων Open Banking, με κορυφαίες εφαρμογές και υπηρεσίες για την αγορά, που διασφαλίζουν μεγαλύτερο εύρος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη.

Οι τέσσερις λύσεις, οι οποίες σχεδιάστηκαν με στόχο τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην εκπόνηση συστημάτων Ανοικτής Τραπεζικής, έχουν ως εξής:

• Open Banking Connect: Υπηρεσία η οποία επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών, μέσω διασύνδεσης με τα APIs των τραπεζικών ιδρυμάτων.

• Open Banking Protect: Επαληθεύει την ορθότητα πιστοποιητικού και άδειας των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο.

• Open Banking Resolve:  Αποτελεί μια κεντρoποιημένη υπηρεσία επίλυσης διαφορών μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

• Open Banking Consulting Services: Ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο να καθορίσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική Ανοικτής Τραπεζικής που επιθυμούν.

Αρκετοί συνεργάτες που εδρεύουν στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, όπου προσφέρεται η νέα σειρά λύσεων της Mastercard, (Open Banking Solutions), έχουν ήδη καταθέσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους για ενεργοποίηση της νέας σειράς εφαρμογών και υπηρεσιών.

Ανάμεσα στις εταιρείες αυτές είναι οι Kikapay, Streeva, Tribe Payments, Alior Bank, καθώς και ο πάροχος εφαρμογών πληρωμής κινητής τηλεφωνίας DiPocket. Γεγονός που φανερώνει πως εντείνεται η ανάγκη εστίασης στις λύσεις των συστημάτων Open Banking σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στον παγκόσμιο τομέα πληρωμών.