Νέα σύμβαση ανάθεσης υπέγραψε η Dotsoft με το δήμο Δεσκάτης για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Δημοτών και Υπηρεσίες Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Δεσκάτης».

Στο πλαίσιο αυτού του έργου η Dotsoft θα αναλάβει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας εξυπηρέτησης των Δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών είτε μέσω διαδικτυακής πύλης είτε μέσω εφαρμογής κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες και πληροφορίες.

Επιπλέον, μέσω του έργου θα γίνει εγκατάσταση και επέκταση ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου, ώστε να παρέχεται διαδικτυακή πρόσβαση στους κατοίκους της περιοχής. Ταυτόχρονα, το έργο περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτήρια, ενισχύοντας την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και η δημιουργία μιας καλύτερα συνδεδεμένης κοινωνίας. Ενισχύοντας την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, το έργο αυτό προάγει την ευημερία και την ανάπτυξη της αναθέτουσας αρχής. Μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπηρεσιών, στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, προσφέροντας αποτελεσματικές και προσβάσιμες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του πληθυσμού.