Η ένωση των εταιρειών «Eur.Elec.Ltd-Dotsoft AE» ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος φωτεινής σηματοδότησης.
Αντικείμενο του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025, αποτελεί η υλοποίηση ενός «Ολοκληρωμένου Συστήματος Κυκλοφοριακού Ελέγχου» στον δήμο Χανίων και η ενοποίηση αυτού με την υφιστάμενη πλατφόρμα έξυπνης πόλης του δήμου.

Το προς υλοποίηση σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κυκλοφορίας από λογισμικό που θα λαμβάνει δεδομένα από τον εξοπλισμό πεδίου που θα εγκατασταθεί. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης της λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης, βάσει της πραγματικής κυκλοφορίας την εκάστοτε στιγμή.

Λογισμικό με αλγόριθμο
Το λογισμικό θα ενσωματώνει αλγόριθμο πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου και αντίστοιχα θα επιλέγει το κατάλληλο σηματοδοτικό πρόγραμμα ή θα τροποποιεί, σε πραγματικό χρόνο, το τρέχων σηματοδοτικό πρόγραμμα, που θα είναι ενσωματωμένο στον «έξυπνο» ρυθμιστή κυκλοφορίας κάθε κόμβου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.