Στη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, την οικολογική οδήγηση και τη μείωση στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, συμβάλλει η νέα υπηρεσία Driving Performance, που παρέχεται από την Cosmote σε συνεργασία με τη G4S Telematix.

Με την εγκατάσταση μιας έξυπνης μονάδας σε κάθε όχημα, η τηλεματική εφαρμογή νέας γενιάς Driving Performance, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν πλήρη εποπτεία του εταιρικού τους στόλου σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, ο υπεύθυνος διαχείρισης του στόλου οχημάτων, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη δραστηριότητα, την τρέχουσα θέση, την κατάσταση και την ταχύτητα των οχημάτων, καθώς και για τη συμπεριφορά των οδηγών, μέσα από χάρτες, αναλυτικά γραφήματα και απεικονίσεις. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων για περιστατικά μη ασφαλούς οδήγησης καθώς και για μηχανολογικά συμβάντα, ενώ προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καθώς μπορεί να μειώσει και την κατανάλωση καυσίμων έως και 25% και, παράλληλα ενισχύει το κοινωνικό προφίλ των επιχειρήσεων που δίνουν έμφαση στην υπεύθυνη οδήγηση.