Η hellas online εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών Software as a Service (SaaS) του hol cloud με την ανανεωμένη υπηρεσία hol cloud storage, η οποία είναι μια επεκτάσιμη και οικονομική λύση για την ασφαλή αποθήκευση και online διαχείριση των αρχείων της επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο και συσκευή.

Η υπηρεσία hol cloud storage προσφέρει δυνατότητες για ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, εύκολη συνεργασία (collaboration), άμεση πρόσβαση και οικονομία όπως διαφορετικά πακέτα πρόσβασης με αποθηκευτικό χώρο από 2GB έως 1.5ΤΒ και αριθμό χρηστών από 1 έως 100, mobile apps για κινητά και tablets iOS και Android για άμεση πρόσβαση στα αποθηκευμένα αρχεία, λογισμικό για PC/Mac που επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων στο  hol cloud storage με τον τοπικό δίσκο, καθώς και τον προγραμματισμό και λήψη διαφορικών (incremental) backups από τον υπολογιστή με ασφαλή αποθήκευση στο hol cloud storage, πρόσβαση μέσω web και υποστήριξη του πρωτοκόλλου WebDAV, καθώς και παράλληλη πρόσβαση και διαχείριση αρχείων από πολλούς χρήστες που βρίσκονται εντός ή εκτός της επιχείρησης.