Η Veritas, η επιχειρησιακή μονάδα διαχείρισης πληροφοριών της Symantec, παρουσίασε νέες καινοτόμες λύσεις που απευθύνονται στα ταχέως εξελισσόμενα επιχειρησιακά data centers, καθώς και σημαντικές αναβαθμίσεις στο βασικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της που σχετίζονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τη διαχείρισης πληροφοριών.

Τόσο οι εντελώς νέες λύσεις, όσο και οι βελτιώσεις των υπαρχουσών εφαρμογών της Veritas, καταδεικνύουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση για την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών σε σύνθετα περιβάλλοντα cloud. Οι βελτιώσεις στα υπάρχοντα προϊόντα επιτρέπουν απλούστερη διαχείριση των υβριδικών υποδομών cloud και εκτεταμένη προστασία σε εικονικά περιβάλλοντα VMware και Microsoft. Μεταξύ των αναβαθμισμένων εκδόσεων προϊόντων και των νέων κυκλοφοριών που παρουσιάστηκαν, περιλαμβάνονται τα Veritas NetBackup 7.7, Veritas InfoScale, Veritas Resiliency Platform, Veritas Data Insight 5.0 και Veritas Information Map. Ο λειτουργικός διαχωρισμός των Veritas και Symantec έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2015, ενώ ο πλήρης διαχωρισμός τους θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2016.