Η Cisco παρουσίασε νέες λύσεις για την ενσωμάτωση της ασφάλειας σε όλο το εύρος του δικτύου, από το κέντρο δεδομένων μέχρι τα τελικά σημεία και το cloud, για τη διάχυτη προβολή και τον έλεγχο των διαδικτυακών απειλών.

Για να ελαχιστοποιήσει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης ασφάλειας και να αυξήσει την προβολή απειλών σε κάθε σημείο του επιχειρηματικού δικτύου και των υποδομών των παρόχων υπηρεσιών, η Cisco ενσωματώνει την ασφάλεια σε όλη την έκταση του δικτύου, προσθέτει περισσότερους αισθητήρες, περισσότερα σημεία ελέγχου και διάχυτη, προηγμένη προστασία από απειλές για να μειώσει το χρόνο ανίχνευσης και απόκρισης, περιορίζοντας τις επιπτώσεις των επιθέσεων. Οι λύσεις διαδικτυακής ασφάλειας της εταιρείας περιλαμβάνουνEndpoints – Cisco AnyConnect Featuring Cisco AMP for Endpoints, Campus και Branch – FirePOWER Services λύσεις για Cisco Integrated Services Routers παρέχουν κεντρική διαχείριση Next-Generation Intrusion Prevention System και Advanced Malware Protection σε υποκαταστήματα, όπου δεν υπάρχουν συσκευές ασφάλειας, ενσωματωμένες στο εταιρικό δίκτυο, Network as a Sensor και Enforcer – η Cisco ενσωμάτωσε πολυεπίπεδες τεχνολογίες ασφάλειας στη δομή του δικτύου για να προσφέρει πλήρη ορατότητα και έλεγχο.