Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με την LawNet, εγκατέστησε το πλήρες Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικού Συλλόγου.

Το νέο σύστημα, αποκλειστικής υποδομής του ΔΣ Αλεξανδρούπολης, παρέχει ένα σύνολο εφαρμογών μηχανοργάνωσης, διατήρησης Μητρώου, έκδοσης Γραμματίων προείσπραξης κρατήσεων – εισφορών και αποϋλοποιημένων ενσήμων καθώς και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου. Τα πλεονεκτήματα ΟΠΣ του ΔΣ Αλεξανδρούπολης από την LawNet, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έκδοση γραμματίων προείσπραξης κρατήσεων – εισφορών από τον υπολογιστή του κάθε Δικηγόρου με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς την σύνδεση τρίτων συστημάτων, την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εκδοθέντων ηλεκτρονικών γραμματίων προείσπραξης εισφορών – κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο, την έκδοση γραμματίων νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών, απευθείας μέσω του ΟΠΣ του ΔΣ Αλεξανδρούπολης και την αποϋλοποίηση ενσήμων με ορίζοντα σταδιακής κατάργησης της χαρτοσήμανσης και επικόλλησης αποκομμάτων ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Στόχος του ΟΠΣ από την LawNet, αποτελεί η ψηφιακή σύγκλιση στον τομέα της Δικαιοσύνης, η οποία προϋποθέτει αφενός περαιτέρω αναβάθμιση των Δικαστηρίων της χώρας, αφετέρου, την ανάδειξη ισχυρών και ανεξάρτητων, περιφερειακών Δικηγορικών Συλλόγων.