Η IBM ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα νέο κέντρο εξειδίκευσης στον τομέα των Big Data & Business Analytics στην Ελλάδα (Center of Competence), ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα παροχής τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιοχή, αντλώντας από τις εγχώριες, υψηλών προδιαγραφών δεξιότητες.

Το νέο κέντρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεχνολογίες Business Analytics και Cognitive Computing (γνωστικά  υπολογιστικά  συστήματα), βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά.

Η ομάδα εξειδικευμένων Συμβούλων του εν λόγω κέντρου, που εντάσσεται στο τομέα Υπηρεσιών της IBM Ελλάδος, θα παρέχει στους πελάτες διεθνούς επιπέδου τεχνογνωσία βασιζόμενη στον τομέα Έρευνας της ΙΒΜ, στις συνδυασμένες δυνατότητες που δημιουργούνται από τις πάνω από 30 εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών, τις οποίες πραγματοποίησε η IBM στους τομείς των Big Data και Analytics κατά τα τελευταία πέντε έτη, στην πρόσβαση σε περισσότερο από 15.000 συμβούλους και 400 μαθηματικούς της IBM παγκοσμίως, στη συνεργασία με πάνω από 6.000 εμπορικούς συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο, και στη γνώση που έχει αποκομίσει από χιλιάδες επιτυχημένες συνεργασίες με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το νέο κέντρο θα ηγηθεί συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στους τομείς των Big Data και Business Analytics, σε στενή συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο αντίστοιχων κέντρων της IBM.