Στο πλαίσιο της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του itSMF Hellas, με Πρόεδρο τον Τάσο Αλέφαντο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν οι Βασίλης Ορφανός (Executive Management Consultant /  Αντιπρόεδρος), Γιώργος Παπούλιας (Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος / Γραμματέας),Κρικόρ Μαρουκιάν (Senior IT Service Management Consultant στην Microsoft Hellas / Ταµίας και International Representative) και Μιχάλης Μωραίτης (CIO στην Nissan Νικ. Ι Θεοχαράκης ΑΕ και μέλος ΔΣ στο European CIO Association / Επιστημονικός Υπεύθυνος).

Το νέο ΔΣ του itSMF – με στόχο την ευρύτερη προώθηση του IT Service Management – σύστησε:
• Το ρόλο Academic Liaison and Communications, με αρμοδιότητες επικοινωνίας και σχέσεων με τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο ρόλος ανατίθεται στον Σταμάτη Πασσά, Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
• Την ομάδα Interactive Workshops, την οποία επιμελούνται από κοινού ο Κρικόρ Μαρουκιάν και ο Γιώργος Παπούλιας.

Το itSMF Hellas αποτελεί το ελληνικό παράρτημα του itSMF, του διεθνούς ανεξάρτητου φόρουµ για τη διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής µε παρουσία σε πάνω από 50 χώρες. Το itSMF Hellas είναι προσηλωμένο στην ανάπτυξη και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και προτύπων στη διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Service Management), µε στόχο την παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών Πληροφορικής και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.