Ο όμιλος εταιρειών Olympia, ολοκληρώνοντας την αναδιοργάνωση της Διοικητικής Δομής και οργάνωσης που είχε ξεκινήσει το 2016, προχωρά σε μια νέα εποχή εταιρικής διακυβέρνησης, ακολουθώντας ένα μοντέλο διακυβέρνησης και κανόνων διαφάνειας.

Σε αυτή τη φιλοσοφία, η τελευταία Γενική Συνέλευση του ομίλου Olympia εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα ισχυροποιήσει την κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης στον όμιλο,αλλά και στο σύνολο των εταιρειών τις οποίες ελέγχει. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως: Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, Carla Cico, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Ρόμπυ Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Muriel de Lathouwer, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Γκούμας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Τατιάνα Φαφαλιού, μη εκτελεστικό μέλος, Χρήστος Καλογεράκης,μη εκτελεστικό μέλος, Γιώργος Ξηρουχάκης, εκτελεστικό μέλος, και Γιάννης Παντολέων, εκτελεστικό μέλος.