Η Symantec διασφαλίζει πάνω από 1 δις. συσκευές Internet of Things (IoT) και με τις συσκευές IoT να αναμένεται να φτάσουν τα 25 δις. το 2020, η εταιρεία ηγείται της προσπάθειας για την προστασία των καταναλωτών από επιθέσεις στις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο συσκευές τους.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για Unified Security, η Symantec επενδύει στην παροχή των πιο ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας IoT της παγκόσμιας βιομηχανίας. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο ταυτότητας, την ασφάλεια της συσκευής, αλλά και analytics και διαχείριση που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή πρόληψης από ηλεκτρονικές επιθέσεις. Το  χαρτοφυλάκιο IoT τεχνολογίας της Symantec περιλαμβάνει ασφάλεια συσκευών με το Embedded Critical System Protection της Symantec – προστατεύει τις συσκευές, κλειδώνοντας το ενσωματωμένο στη συσκευή λογισμικό, για την πρόληψη και την προστασία από επιθέσεις zero-day, IoT Roots of Trust και Πιστοποιητικά Συσκευών, καθώς και Πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα και ασφαλής υπηρεσίες App. Μελλοντικά, η εταιρεία σκοπεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την ασφάλεια του IoT, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, όπως μία δικτυακή πύλη IoT για τη διαχείριση όλου του εύρους ασφαλείας του IoT μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την πρόληψη ασφάλειας και τον εντοπισμό των ανωμαλιών που μπορεί να υποδεικνύουν επιθέσεις σε δίκτυα IoT.