Η SAP παρουσίασε ένα νέο προϊόν που υπόσχεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που προέρχεται από συναλλαγές λιανικής, μεταφορικά συστήματα και κοινωνικά δίκτυα.

Το SAP HANA Vora έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναλύουν καλύτερα και ευκολότερα τους τεράστιους όγκους δεδομένων που οι οργανισμοί συλλέγουν από τους πελάτες, αλλά και από αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε προϊόντα, οχήματα και δίκτυα. Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να πείσει τους πελάτες της, που περιλαμβάνουν κάποιες από τις μεγαλύτερες πολυεθνικέ εταιρείες, να υιοθετήσουν το λογισμικό SAP HANA και πρέπει να αποδείξουν ότι οι βάσεις δεδομένων της είναι έτοιμες να διαχειριστούν τις πιο απαιτητικές εργασίες πριν οι πελάτες εξετάσουν το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα συστήματα. Το HANA Vora θα λειτουργεί παράλληλα με το Apache Hadoop, για τη διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων, από κυβερνητικές στατιστικές μέχρι επιστημονικά αποτελέσματα και δεδομένα αγορών.