Με αφορμή τον εορτασμό 25 ετών λειτουργίας στον τομέα της πληροφορικής, η Profile Software ανανεώνει το λογότυπο και την ιστοσελίδα της ώστε να παρουσιάζουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των λύσεων της.

Το νέο λογότυπο αντικατοπτρίζει την ευελιξία των λύσεων που διαθέτει η Profile Software για να παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις στο διεθνή πελατολόγιο της, προσφέροντας πλήρη κάλυψη στις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι «καμπύλες» που εμφανίζονται στο λογότυπο αντιπροσωπεύουν την εύκολη προσαρμοστικότητα και διασύνδεση των λύσεων της εταιρείας, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της. Το νέο website διαθέτει εύκολη πλοήγηση και responsive design με άρτια επιλεγμένες διασυνδέσεις μεταξύ των σελίδων, ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει άμεσα και εύκολα την πληροφορία που αναζητά. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο εύρος των λύσεων που προσφέρονται, μέσω των ιδίων συστημάτων καθώς και των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία. Τέλος, το νέο brand, σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η εταιρεία, επεκτεινόμενη στο εξωτερικό.