Η HTC Corporation προχωρά στην υλοποίηση ενός προγράμματος επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης, το οποίο θέτει τις βάσεις για σημαντική κερδοφόρο ανάπτυξη της εταιρείας μέσω ενός πιο δυναμικού και ευέλικτου οργανωτικού μοντέλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ίδρυση νέων επιχειρηματικών μονάδων για την ενίσχυση της εξειδίκευσης και τη δημιουργία προοπτικών κερδοφόρου ανάπτυξης σε κύριους τομείς της δραστηριότητάς της HTC, όπως τα προηγμένα έξυπνα τηλέφωνα, την εικονική πραγματικότητα και τα αντίστοιχα lifestyle προϊόντα. Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης θα περιλαμβάνει επίσης τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών, προκειμένου να συντελέσουν σε μια προσδοκώμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 35%, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης του προσωπικού που αναμένεται στο 15%. Όπως δήλωσε η Cher Wang, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, «αυτή η στρατηγική αναδιοργάνωσης της εταιρείας μας θα εξασφαλίσει ότι κάθε μία από τις προϊοντικές μας σειρές διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, αλλά και τους κατάλληλους πόρους έτσι ώστε να επεκταθούμε σε νέες αγορές».