Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεών της για ανάδειξη και προώθηση του Ανοιχτού Περιεχομένου, έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το Αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοιχτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο και συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοιχτού περιεχομένου, ενώ, παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τα μέλη της, τις κοινότητες άλλα και μεμονωμένους δημιουργούς. Μελέτες, οδηγοί, παρουσιάσεις, αρχεία ήχου, βίντεο και εικόνες, διατίθενται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, κάνοντας εύκολη την πλοήγηση και εύρεση του σχετικού υλικού. Με γνώμονα την αρχή της ανοιχτής πρόσβασης όλο το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμο διευκολύνοντας την παρουσίαση του υλικού και δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης, προβολής και αξιοποίησής του από την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό.