Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, με στόχο την απλοποίηση και περαιτέρω επιτάχυνση της επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς. Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί περίπου 5.000 τέτοιες κεραίες ενώ η ανάπτυξη των νέων δικτύων απαιτεί πιο ευέλικτη διαδικασία.

Το νέο πλαίσιο δίνει ώθηση στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων, με την αυτοματοποίηση διαδικασία να διευκολύνει την γρήγορη λήψη αποφάσεων. Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που φέρνουν τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) με την απλοποίηση των εγκαταστάσεων των σταθμών βάσης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθούν τα κριτήρια που ισχύουν μέχρι σήμερα, τα οποία είναι και από τα πιο αυστηρά της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι εγκαταστάσεις αυτών των κεραιών δεν απαιτούν αδειοδότηση ούτε οποιαδήποτε άλλη έγκριση από αρμόδια αρχή, ωστόσο θα πρέπει να εγκαθίστανται με τρόπο που διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών. Διευρύνει τα όρια που έθετε ο νόμος του 2013 και ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως για εγκατάσταση κεραιών νέων προηγμένων τεχνολογιών όπως είναι το 5G, τo 6G ή οι δορυφορικές συνδέσεις.