Θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένους -από το GRI- εκπαιδευτές του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος και με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίνονται στον χώρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσέγγισή τους στην κατάρτιση Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης ή/και σε όσους αναζητούν καθοδήγηση για την κατάρτιση της πρώτης τους Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ειδική αναφορά θα γίνει στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης, απευθείας από τον οργανισμό GRI.