Η Aqurance, πάροχος συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς με παρουσία σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου τμήματος υπηρεσιών, εκείνου της Έρευνας Αγοράς & Predictive Analytics.

Η διοίκηση της Aqurance αποφάσισε να αναπτύξει ένα νέο τμήμα, με σκοπό να απαντήσει στις ανάγκες και μελλοντικές προκλήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τα ηνία του τμήματος αναλαμβάνει ο Μανώλης Τζανετάκης, ο οποίος διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς, υποστηρίζοντας τα τελευταία δέκα χρόνια τις ανάγκες περισσότερων από 30 φαρμακευτικών εταιρειών.

Στην Aqurance διαχειρίζεται μια ομάδα στελεχών και in-house στατιστικών που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προχωρημένα μοντέλα έρευνας. Σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας, το νέο τμήμα υπηρεσιών, επικεντρώνεται στις ανάγκες της φαρμακευτικής αγοράς, με στόχο να προσφέρει καινοτόμες και εξελιγμένες λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε ανάγκη. Οι υπηρεσίες της συμπεριλαμβάνουν όλες τις μεθοδολογίες έρευνας και στοχεύουν σε όλα τα κοινά-στόχους. Πλέον, με την ανάπτυξη του νέου τμήματος, η εταιρεία επεκτείνει την ομάδα των εξειδικευμένων ερευνητών αγοράς που διαθέτει.