Την προηγούμενη εβδομάδα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον κανονισμό για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και τη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών Μέσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα που εγκρίθηκε την Παρασκευή, θα προσθέσει την ελεύθερη ροή δεδομένων στο σύνολο των ελευθεριών στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους οπουδήποτε στην ΕΕ, αλλά και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στο υπολογιστικό νέφος και θα αντιμετωπίσει τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο.

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μια περισσότερο ανταγωνιστική αγορά προηγμένης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, την περασμένη Τρίτη εκδόθηκε η νέα Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών Μέσων. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες προλειαίνουν το έδαφος για δικαιότερο κανονιστικό περιβάλλον όσον αφορά ολόκληρο τον οπτικοακουστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2018 και τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 21 μήνες για να την μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο.