Σε αναδιάρθρωση της οργανωτικής της δομής, με στόχο πάντοτε να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων στους τομείς που δραστηριοποιείται, προχώρησε η SingularLogic.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δημιούργησε ενιαία Διεύθυνση Πωλήσεων με Γενικό Διευθυντή τον Μανόλη Βεργή, ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Δικτύου της επιχειρηματικής Διεύθυνσης Vendor. Ο κ. Βεργής ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας από το 1990 και καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, στην αρχή από διάφορες θέσεις πωλήσεων και αργότερα από διευθυντικές θέσεις.

Από την τελευταία του θέση, διαχειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων του Δικτύου της εταιρείας. Από τα νέα του διευρυμένα καθήκοντα ο κ. Βεργής καλείται να  ενδυναμώσει τη θέση της εταιρείας, αφενός στην αγορά του τυποποιημένου λογισμικού, αφετέρου στην αγορά των ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.