Στις 8 Μαΐου υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και της αναδόχου ενώσεως εταιρειών «Netcompany Intrasoft – Vodafone – 01 Solutions Hellas» η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ««Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 19,2 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής δύο επιμέρους αντικείμενα:

  • Ομογενοποίηση κωδικολογίων και αποκατάσταση ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης: Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η αποκατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ Εργάνη, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία, θα επιτρέψει την ομογενοποίηση και άμεση αντιπαραβολή των δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης και -τελικά θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
  • Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ: Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν πέντε έτη λειτουργίας, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται ότι χρήζει σημαντικών αναβαθμίσεων και ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ. Επίσης, η βασική πηγή δεδομένων για τη στόχευση των ελέγχων είναι τα πρωτογενή στοιχεία του ΠΣ Εργάνη.