Η αξιοπιστία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων οργανισμών και εταιρειών. Για να επιτευχτεί αυτός ο στόχος απαιτείται μελέτη και σωστός σχεδιασμός, τεχνογνωσία αλλά και τήρηση των προδιαγραφών των ευρωπαϊκών-εθνικών προτύπων, εξηγούν ο Κυριάκος Κωσταριδάκης, General Director, και ο Δημήτρης Φιλίππου, Business Development Manager, της Netplex.

<‘Σελίδα 1: Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της Netplex, η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά και πώς ανταποκρίνεται η Netplex στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς’>
NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της Netplex και ποιο το όραμα της εταιρείας; Ποια είναι η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Κυριάκος Κωσταριδάκης: Η Netplex δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το 1997, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων προηγμένης τεχνολογίας σε συστήματα δικτύων δεδομένων, φωνής και εικόνας. Η εταιρεία συγκεντρώνει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών για εφαρμογές τοπικών/ιδιωτικών δικτύων (LAN, Campus & SOHO) και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) για τηλεπικοινωνιακούς φορείς (Carrier). Η Netplex είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και διανομέας για την Ελλάδα του ελβετικού οίκου Reichle & De-Massari (R&M). Παράλληλα, υλοποιεί σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο εγκαταστατών και μελετητών.

Netplex: Είμαστε, ίσως, η μοναδική εταιρεία που έχει υλοποιήσει έργα Data Center 10Gbps Ethernet που καλύπτονται με δια βίου εγγύηση από την R&M

Βασικός στόχος μας είναι η συνεχής και ουσιώδης υποστήριξη των συνεργατών μας, η παρουσία μας και η ενεργή συμμετοχή μας σε όλες τις φάσεις των έργων που υλοποιούν, καθώς επίσης και η συνεχιζόμενη και αδιάκοπη ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών-Εθνικών προτύπων, τα νέα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες.

Η Netplex εκπληρώνοντας το όραμά της, έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως η εταιρεία που συμμετέχει ενεργά σε σύγχρονα έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, τα οποία συμμορφώνονται πλήρως με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά-Εθνικά πρότυπα.

NetWeek: Με τις συνεχείς μεταβολές στις επικοινωνίες (μεταφορά φωνής, δεδομένων και εικόνας μέσα από ενιαία καλωδιακά συστήματα) και την ανάδειξη της πληροφορίας στο Νο 1 asset μιας επιχείρησης, η αξιοπιστία των δικτύων είναι πολύ σημαντική. Πώς ανταποκρίνεται η Netplex σε αυτές τις απαιτήσεις;

Κυριάκος Κωσταριδάκης: Η Netplex αποτελεί μια από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που συγκεντρώνει αποδεδειγμένα εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο τομέα της Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών και έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία συμμορφώνονται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά-Εθνικά και τα Διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας την καλύτερη τεχνοοικονομικά λύση και την προστασία της επένδυσης. Η Netplex διαθέτει έμπειρους και άρτια καταρτισμένους μηχανικούς με διεθνή καταξίωση, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο τα τελευταία 10 χρόνια με τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και διαχείριση έργων Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών.

Οι μηχανικοί της Netplex, συμμετέχουν ενεργά σε Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προτυποποίησης CENELEC, αποδεικνύοντας εμπράκτως την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία τους. Επίσης, είναι ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με υλοποιημένα έργα 10Gbps Ethernet (ΙΕΕΕ 802.3an), τα οποία καλύπτονται με εφ’ όρου ζωής εγγύηση από τον ελβετικό οίκο R&M σε επίπεδο απόδοσης των εφαρμογών.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι τάσεις στην αγορά της δικτύωσης και οι προοπτικές της, το ενιάιο σύστημα καλωδίωσης R&M freenet και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια εταιρεία και οι συνθήκες που εξασφαλίζουν τον καλύτερο σχεδιασμό ενός data center’>
NetWeek: Ποιες είναι οι τάσεις στην αγορά της δικτύωσης και ποιες οι προοπτικές της;

Δημήτρης Φιλίππου: Το γνωστό σε όλους μας πρωτόκολλο IP και η έννοια της IP διαδικτύωσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πλέον εδραιωθεί στην παγκόσμια αγορά. Ολο και περισσότερες εφαρμογές αναπτύσσονται παγκοσμίως με βάση το πρωτόκολλο IP, το οποίο με τη σειρά του εξελίσσεται συνεχώς. Το γεγονός όμως αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της Δομημένης Καλωδίωσης. Η Δομημένη Καλωδίωση αποτελεί την καλωδιακή υποδομή, η οποία είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα πλήθος από εφαρμογές, είτε αυτές βασίζονται στο IP, είτε όχι.

Το περιβόητο υψηλό κόστος δημιουργίας ενός data center είναι απλά «μύθος». Ακολουθώντας πιστά τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά-Εθνικά πρότυπα, η συνολική δαπάνη ενός τέτοιου έργου μπορεί να μειωθεί μέχρι και 30%

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετάδοση αναλογικού σήματος επίγειας τηλεόρασης, μέσω του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης, απλά με τη χρήση και μόνο κατάλληλων Baluns. Στόχος λοιπόν της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών προτυποποίησης είναι η επίτευξη στο εγγύς μέλλον ενός συστήματος καλωδίωσης, γνωστού ως «Generic Cabling», μέσω του οποίου θα μπορούν να μεταδοθούν τεχνολογίες ICT (Information and Communication Technologies), BCT (Broadcast and Communications Technologies) και CCCB (Controls, Commands and Communications in Buildings).

NetWeek: Οπως είχε επισημάνει και η Regina Good-Engelhardt, Product Marketing Manager της Reichle & De Massari (R&M) στο Data Center Conference τον περασμένο Μάρτιο, για το 70% των failures  ευθύνεται η καλωδιακή υποδομή. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται κατά τη μελέτη, ανάπτυξη και την εγκατάσταση της Δομημένης Καλωδίωσης;

Δημήτρης Φιλίππου: Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και επειδή η Ελλάδα αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά παράλληλα αποτελεί και ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού προτυποποίησης, γνωστού ως CENELEC, τα πρότυπα και επομένως οι προδιαγραφές που απαιτείται να υιοθετούνται πλήρως είναι ιεραρχικά μόνο τα Ευρωπαϊκά-Εθνικά και τα Διεθνή. Οποιαδήποτε απόκλιση, τόσο από τα πρότυπα αυτά, όσο και από όλα όσα αναφέρονται ρητά σε αυτά, αποτελεί παράγοντα αλλοίωσης της ποιότητας του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης, ο οποίος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εμφάνιση βλαβών (failures), αυξάνοντας κατακόρυφα το downtime ενός δικτύου.

NetWeek: Εξηγήστε μας λίγο το ενιαίο σύστημα καλωδίωσης R&M freenet; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια εταιρεία;

Κυριάκος Κωσταριδάκης: Η ελβετική εταιρεία Reichle & De-Massari (R&M) για περισσότερο από σαράντα χρόνια είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εγγυημένης ποιότητας για τη σύνθεση ολοκληρωμένων λύσεων καλωδιακών συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Το R&M freenet είναι το ενιαίο Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης που έχει αναπτύξει και κατασκευάζει η R&M. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χαλκού και οπτικών ινών που ξεπερνά τα 5.000 είδη και αυξάνεται συνεχώς με νέες καινοτομίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το σύστημα «R&M freenet» συμμορφώνεται πλήρως με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές-Εθνικές προδιαγραφές και συνοδεύεται από σχετικά πιστοποιητικά από Ανεξάρτητα Διεθνή Εργαστήρια Πιστοποίησης (3P, DELTA, GHMT). Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που παρέχει είναι η υψηλή ποιότητα, η μέγιστη αξιοπιστία και η βιωσιμότητα. Η Reichle & De-Massari καλύπτει το σύστημα R&M freenet με εγγύησηεφ’ όρου ζωής.

NetWeek: Ποιες είναι οι συνθήκες αυτές που εξασφαλίζουν τον καλύτερο και οικονομικότερο σχεδιασμό ενός data center -με δεδομένο το υψηλό κόστος για τη δημιουργία και διατήρηση κάθε τετραγωνικού;

Δημήτρης Φιλίππου: Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το υψηλό κόστος είναι κάτι σχετικό και κυρίως όταν μιλάμε για σωστή σχεδίαση που ξεκινάει από τη μελέτη, το υψηλό κόστος είναι απλά «μύθος». Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις διεθνείς μελέτες από καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού και τις μεθοδολογίες μελέτης και ανάπτυξης ενός έργου, όπως αυτή της αποτίμησης κόστους (Value Engineering), και ακολουθώντας πιστά τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά-Εθνικά πρότυπα, η συνολική δαπάνη ενός έργου μπορεί να μειωθεί μέχρι και 30%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Κέντρο Τεχνολογίας της Αγροτικής Τράπεζας (ATEbank), όπου βρίσκεται και το νέο υπερσύγχρονο Data Center της Τράπεζας, την Δομημένη Καλωδίωση του οποίου έχει υλοποιήσει η Netplex.

Η συνολική επένδυση του Κέντρου Τεχνολογίας μαζί με το Data Center κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κόστους (?1.200€/m2), λόγω του σωστού σχεδιασμού, της μελέτης και της επίβλεψής του από τους έμπειρους μηχανικούς της Τράπεζας και φυσικά λόγω της πλήρης συμμόρφωσής του με τα πρότυπα.

Οπως αντιλαμβάνεστε, το κόστος αυτό γίνεται ακόμα μικρότερο όταν μέρος του έργου και συγκεκριμένα αυτό της Δομημένης Καλωδίωσης διαθέτει εγγύηση δια βίου, γεγονός το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες με ύψιστο οικονομικό χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Data Center της ATEbank είναι ένα από τα λίγα που υπάρχουν στη Νοτιανατολική Ευρώπη με βαθμό διαθεσιμότητας 2Ν σε κάθε επίπεδο.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Οι καινοτομίες που εφαρμόζει η Netplex στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, πώς μπορεί μια εταιρεία να διασφαλίσει το Quality of Service του data center, το επιχειρηματικό μοντέλο δραστηριοποίησης της Netplex και η στρατηγική της εταιρείας για το μέλλον’>
NetWeek: Ποιες είναι οι καινοτομίες που εφαρμόζει η Netplex στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει;

Κυριάκος Κωσταριδάκης: Παρόλο το γεγονός ότι η συμμόρφωση με τα πρότυπα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καινοτομία, η Netplex αποτελεί μια από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που καινοτομεί διαθέτοντας μια πλήρη και ενημερωμένη βάση με όλα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά-Εθνικά πρότυπα Δομημένης Καλωδίωσης, τα οποία και εφαρμόζει καθημερινά, τόσο με την πλήρη συμμόρφωση των προϊόντων της R&M που διαθέτει στην αγορά, όσο και με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχει στους συνεργάτες της.

Η Netplex αποτελεί μια από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που καινοτομεί διαθέτοντας μια πλήρη και ενημερωμένη βάση με όλα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά-Εθνικά πρότυπα Δομημένης Καλωδίωσης

Επιπλέον, οι μηχανικοί της εταιρείας συμμετέχουν ενεργά σε Διεθνή fora και οργανισμούς προτυποποίησης, λαμβάνοντας άμεσα γνώση για τις μελλοντικές εξελίξεις στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Η Netplex στα πλαίσια παροχής μιας ολοκληρωμένης και ουσιαστικής υποστήριξης των συνεργατών της, διαθέτει ειδικά όργανα ελέγχου και πιστοποίησης τελευταίας τεχνολογίας, με τα οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα και αξιοπιστία των έργων. Ολα τα έργα που έχει υλοποιήσει χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση με τη μέγιστη δυνατή βιωσιμότητα.

NetWeek: Με ποιο τρόπο μπορεί μια εταιρεία να διασφαλίσει το περιβόητο Quality of Service του data center, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για τις μελλοντικές ανάγκες της;

Δημήτρης Φιλίππου: Σε αντίθεση με τις συνήθεις λύσεις της αγοράς, η Netplex είναι σε θέση να διασφαλίσει το Quality of Service ενός εταιρικού δικτύου μέχρι και ενός Data Center, απλά ακολουθώντας με θρησκευτική ευλάβεια τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά-Εθνικά πρότυπα. Η πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα διασφαλίζει άμεσα το Quality of System, το οποίο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης ενός αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Μόνο και μόνο τότε μπορεί κάποιος να διασφαλίσει το πραγματικό Quality of Service σε ολόκληρο το δίκτυο μιας επιχείρησης ή ενός Data Center και όχι χρησιμοποιώντας μόνο επώνυμο ενεργό -τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υψηλού κόστους εφαρμογές.

NetWeek: Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης της Netplex;

Κυριάκος Κωσταριδάκης: Η Netplex διαθέτει ένα σύγχρονο, κατανεμημένο, ευέλικτο και λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά, βασισμένο στο μοντέλο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η εταιρεία μας έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, χρησιμοποιώντας μεθόδους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν στους συνεργάτες της τη μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός έργου πιο οικονομικά και αποδοτικά. Παράλληλα, η Netplex αποτελεί μια πελατοκεντρική εταιρεία, όπου οι ανάγκες των συνεργατών – πελατών της εντοπίζονται και ικανοποιούνται άμεσα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

NetWeek: Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της εταιρείας για το μέλλον;

Κυριάκος Κωσταριδάκης: Ο πρωταρχικός στόχος της Netplex είναι η συνέχιση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης που παρέχει εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά. Για το λόγο αυτό, οι μηχανικοί της αρθρογραφούν επί σειρά ετών σε έγκριτα περιοδικά του χώρου, υψηλής αναγνωσιμότητας. Παράλληλα, διαθέτει στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες μελετητικές ομάδες για έργα υψηλών προδιαγραφών που υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα Βαλκάνια. Επενδύει στη γνώση, την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των μηχανικών της σε Τεχνικές Επιτροπές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση και εστιάζει στην προώθηση σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων στην αγορά.
<‘here’>